Största lättgodslagret byggs i Hallsberg

februari 16, 2012 Fastigheter , Logistik , Transport

Teknikhandelsbolaget Ahlsell har fattat beslutat att investera i en ny
anläggning för hantering av lättgods i sitt centrallager i Hallsberg.

 

Den nya lagerdelen installeras och trimmas in under våren i Ahlsells
höglager. Den nya anläggningen blir en av de största i sitt slag, med mer än 100
000 lagringsplatser, där hantering av produkter därmed effektiviseras
påtagligt. Anläggningen ersätter äldre, mindre effektiva lösningar och
kommer att svara för ca 30 procent av logistikanläggningens kapacitet.
– Vi river en del av vårt höglager och bygger om det för den nya
skytteltekniken, säger Daniel Johansson, Ahlsells logistikschef.
Leverantör är i Sverige tämligen okända holländska Vanderlande
Industries, som dock tidigare levererat en liknande, men betydligt
mindre, anläggning till koncernens logistikcenter i Norge.
Driftsättnig är planerad till augusti 2012.

-Investeringen, som är den största Ahlsell genomfört i Sverige under
2000-talet, skall ses som ett starkt stöd från styrelse och ägare i
Ahlsells framtida ambitioner om fortsatt expansion, säger koncernchef
Göran Näsholm i en kommentar.
Ahlsell är ledande teknikinriktat handelsbolag i Norden inom
installationsprodukter, verktyg och maskiner för VVS, El, Verktyg &
Maskiner och Kyl. Koncernen har totalt ca 4 500 anställda.

Av Gösta Hultén


Läs mer