Stora logistikbyggen på gång i Hallsberg

februari 15, 2012 Fastigheter , Logistiklägen

Hallsberg strax söder om Örebro utvecklas till en allt viktigare logistik- och transportnod. Läget i mötet mellan E20 och riksväg 50/Bergslagsdiagonalen, Västra stambanan och den nord-sydliga järnvägslinjen Gävle-Örebro-Mjölby tillsammans med Sveriges största rangerbangård är optimalt.

Därför har bl a Post-Nord valt att förlägga sin kommande nya terminal här. Nyligen påbörjades bygget, med en markarea på 82 000 kvm. Anläggningen ska ta över den verksamhet som idag drivs i Postens nuvarande terminaler i Karlstad och Västerås, och tas i drift med början i september 2013. Den nya Hallsbergs-terminalen får en byggyta på 26 800 kvm, inklusive spårhall. Tåg ska kunna angöra den nya terminalen direkt från Västra stambanan. I Hallsberg finns redan bl a Ahlsells centrallager, Nordens största, med en yta på ca 70 000 kvm. Det ägdes tidigare av norska Ness Risan & Partners och Wilfast Förvaltning AB i ett investeringskonsortium, men såldes nyligen till Kuwait Finance House (KFH) för 475 miljoner SEK. Enligt Fastighetsvärlden har Ernst & Young varit konsulter för att säkerställa att affären skett i enlighet med sharia, vilket bl a innebär att hyresintäkterna inte får komma från bank- eller försäkringsbransch, fläskkött- eller tobaksindustri.

KFH har tidigare ägt flera postterminaler i Sverige, men centrallagret i Hallsberg är nu den enda fastighet företaget äger i Norden.

– Vi hoppas kunna göra ytterligare investeringar i Sverige, sa Ali O. Al-Ghannam, KFH:s internationelle fastighetschef, till Nerikes Allehanda i samband med köpet.


Läs mer