Stockholm dominerar i årets första fastighetsaffärer

april 4, 2013 Fastigheter , Forskning

Årets första kvartal visar få affärer i kommersiella fastigheter, men första kvartalet varje år brukar vara det svagaste. En av förklaringarna är föregående kvartals mycket starka siffror.

Sentimentet, dvs den allmänna inställningen, på marknaden har dock inte förändrats nämnvärt och är alltjämt positivt.

Kvartalets största logistikaffär var norska NRPs försäljning av två fastigheter i Jordbro och Borlänge till Sagax för nära 600 miljoner kronor. Den största av de två fastigheterna, den i Jordbro, söder om Stockholm omfattar 94 000 kvm lager, uthyrt till bl.a. Åhléns.

Andelen cross border-transaktioner uppgick till 72% under kvartalet, en mycket hög siffra. Nu väljer dock merparten av de utländska aktörerna att sälja av sina innehav. Efterfrågan på svenska fastigheter är fortsatt hög, men ett begränsat utbud på marknaden, höga finansieringskostnader och den starka kronan gör det allt svårare för utländska aktörer att komma in på marknaden.

De flesta av kvartalets affärer gjordes i Stockholm, som ensamt stod för ca 60% av den totala transaktionsvolymen. Göteborg och Malmö tillsammans står för 4%, medan resten av affärerna gjordes i övriga landet.

Affärer gjorda under årets första kvartal:

  • Den största affären under kvartalet var Orions försäljning av Infra City omfattande
  • 190 000 kvm kontor, handel, hotell och lager i Upplands Väsby till Profi för 1,7 miljarder SEK.
  • Astra Zeneca sålde hela sitt fastighetsbestånd i Södertälje omfattande 130 000 kvm till nybildade Acturum för 1,5 miljarder. Affären grundades på beslutet att lägga ner företagets hela FoU-verksamhet här.
  • I Stockholm sålde Aberdeen två kontorsfastigheter i Marievik till AMF Fastigheter för 1,3 miljarder.
  • Electrolux köpte tillbaka sitt huvudkontor på Kungsholmen från Niam för dryg 1,1 miljarder.
  • Franska AXA sålde den s.k. Pearlsportföljen omfattande detaljhandelsfastigheter spridda över landet till Tredje AP-fonden för knappt 1 miljard kronor.
  •  

Läs mer