Bockasjö storsatsar i Arlandastad

Bockasjö storsatsar i Arlandastad

Bockasjös planerade logistikfastigheter i Arlandastad. Illustration: Bockasjö AB.

I november 2012 togs det första spadtaget för de två logistikfastigheter om totalt 60 000 m² som Bockasjö AB skall uppföra vid Arlandastad, Airport City Stockholm. “Området kring Arlanda är ett av de mest etablerade logistiklägena i Sverige” säger Bockasjös vd Joakim Hedin.
 

Bockasjö AB är specialiserade på att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter. Koncernen arbetar främst med fastigheter med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Green Building, vilket innebär att energianvändningen är 25 % lägre än Boverkets byggregler (BBR). Green Building är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Cerifieringen har blivit ett starkt varumärke för energibesparing och i maj 2011 hade ca 200 st lokalbyggnader certifierats.

– Eftersom 40 % av världens energibelastning kommer från uppvärmning och drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att göra inom fastighetsbranschen. Att välja att bygga utifrån de normer som råder för att bli Green Building-certifierad känns därför värdefullt för oss. Men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss, säger Bockasjös vd Joakim Hedin i ett pressmeddelande.

Fastigheterna kommer att ägas av Bockasjö och företaget har tecknat ett längre hyresavtal för den ena fastigheten om 31 000 m², med Schenker Logistics AB, en aktör som sedan tidigare är etablerad i området. Att man väljer Arlandastad som etableringsort beror enligt Joakim Hedin på läget som knutpunkt mellan Stockholm och Uppsala.

– Området kring Arlanda är ett av de mest etablerade logistiklägena i Sverige. Stockholms befolkning och köpkraft växer, vilket leder till ökade behov av logistik. Arlandastad ligger endast fyra minuter från Stockholm Arlanda Airport och tjugo minuter från både Stockholm och Uppsala. Infrastrukturen stärks också genom den nya trafikplatsen vid Måbyleden samt den framtida förbifarten i Stockholm.


Läs mer