Sötbrödsdagar på Häfla bruk

oktober 23, 2012 Fastigheter , Produktion
Sötbrödsdagar på Häfla bruk

Ögonblicksbild från Häfla bruks webbkamera från arbetet med det nya färdigvarulagret.

Det går bra för stål- och metallproduktstillverkaren Häfla bruk. En utbyggnad av produktion och lager på 7 000 har precis byggts, nu färdigställs färdigvarulagret.
 

Häfla bruk har funnits sedan 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 242 år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

Idag är Häfla bruk en modern industrianläggning med tillverkning av stål- och metallprodukter till bygg- och tillverkningsindustrin med en modern produktionsanläggning på 25 000 m² för egna produkter och legoarbeten.
 

Nyligen färdigställdes den senaste utbyggnaden – en utökning av produktions- och lagerlokaler med 7 000 m² och just nu pågår arbetet med att färdigställa det nya färdigvarulagret som omfattar en tredjedel av tillbyggnadsytan.
 

Övrig tillbyggnad kommer i nästa fas att färdigställas för olika typer av produktion.

 


Läs mer