Skaffar miljöel till hela fastighetsbeståndet

november 26, 2012 Fastigheter , Inköp , Miljö/CSR

SveaReal har skrivit avtal med Vattenfall om att uteslutande använda miljöel i alla sina fastigheter. Avtalet träder i kraft från den 1 januari 2013.

Avtalet gäller för miljövarudeklarerad VindEl och är ett initiativ från SveaReal i arbetet för en hållbar framtid.

– Vi tar gärna på oss den gröna ledartröjan i vårt engagemang för miljön och vill vara väl förberedda på de allt större miljökrav som omvärlden ställer på oss som fastighetsägare. Miljöintresset blir också allt större hos våra hyresgäster och det är ett engagemang vi vill kunna bemöta, säger Jonas Smeding på SveaReal i ett pressmeddelande.

Andra exempel på miljösatsningar är att bolaget fortsätter certifiera fastigheter enligt GreenBuilding. Arbetet påbörjades under 2011 och hittills har fyra fastigheter certifierats. 

– Men fler fastigheter är på gång, kommenterar SveaReals vd Claes Malmkvist.

SveaReal äger och utvecklar fastigheter för lager, logistik och kontor på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 77 fastigheter med en lokalyta på 706 000 kvadratmeter. Bolaget omsätter cirka 470 MSEK och har ett 20-tal medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm.


Läs mer