Kräver bättre ansvarsfördelning vid fellast

november 26, 2012 Åsikt , Transport

Med rubriken “Lägg ansvaret på rätt plats” debatterar Sveriges Åkeriföretag för en ny ansvarsfördelning vid felaktig lastning och säkring av gods, där den som har kontroll över lastningen får straffansvar.

Så här skriver Sveriges Åkeriföretag i ett medialt utspel idag:

Vid felaktig lastning och säkring av gods på fordon i Sverige får föraren betala böter. Sveriges regering måste arbeta för att hela EU genomför en omfördelning av ansvaret så att den som har kontrollen över lastningen får ett självständigt straffrättsligt ansvar anser Sveriges Åkeriföretag. Redan nu bör Sverige införa en sådan lag som redan finns i en del andra länder.

I dag är det föraren av en lastbil som får ta ansvaret och betala böter om det uppdagas vid kontroll på väg att fordonets last har säkrats på ett felaktigt sätt. Det är inte rimligt att föraren skall stå till svars för andras fel och brister säger branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Särskilt inte när det ofta är någon annan än föraren som lastar godset, t.ex. industrin eller en speditör.

Sverige bör omfördela det straffrättsliga ansvaret i fraktkedjan till den som har kontroll över lastningen, med avseende på både rätt godsvikt och rätt säkring av lasten. Sverige kan inte vänta på en EU-harmonisering av ansvarsfrågorna anser Sveriges Åkeriföretag.

“Ett omfördelat ansvar till den som har kontroll över lastning innebär ett incitament att göra rätt från början, vilket är bra för alla parter” påpekar Mårten Johansson, teknikchef vid Sveriges Åkeriföretag.

Finland, Belgien och Australien är exempel på länder som infört sådan lagstiftning, men det finns flera länder. Sveriges Åkeriföretag har tagit upp denna fråga i tidigare sammanhang och den har även utretts av dåvarande Vägverket som lämnat förslag till Näringsdepartementet redan 2003. Departementet har 2011 återigen begärt utredning, nu via Transportstyrelsen, som väntas redovisa uppdraget inom kort.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.


Läs mer