Sagax växer i Finland

december 22, 2017 Fastigheter , Lager , Logistik

 

Sagax har avtalat om förvärv av fem fastigheter i Finland. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 295 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar 42 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och utgörs huvudsakligen av lokaler för industri- och lagerändamål. Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden uppgår till 4,0 år och uthyrningsgraden uppgår till 97 %.

Sagax tillträder fastigheterna under första kvartalet 2018.

 


Läs mer