Sagax förvärvar i Finland

augusti 11, 2017 Fastigheter

Sagax förvärvar arton lager- och industrifastigheter i Finland för sammanlagt 310 miljoner kronor. Tillträdet sker i oktober och säljaren är finska Jykes Kiinteistöt Oy.

Fastigheterna omfattar 58 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 183 000 kvadratmeter markarea och omfattar huvudsakligen lokaler för industri- och lagerändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 50 miljoner kronor. Den återstående hyresavtalstiden är i genomsnitt 3,6 år och uthyrningsgraden för fastigheterna ligger på 97 procent.