Sagax förvärvar fastigheter för 600 mkr

maj 24, 2023 Fastigheter

Sagax har genom fyra separata transaktioner förvärvat sammanlagt nio fastigheter för motsvarande 600 miljoner kronor.
Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 52 700 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 62 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 8,7 år.

Av förvärven har motsvarande 564 miljoner kronor tillträtts. Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Finland (528 miljoner kronor), Frankrike (36 miljoner kronor) samt Nederländerna (36 miljoner kronor).