Postens järfällabygge igång

juni 15, 2012 Fastigheter , Logistik

I veckan togs det första spadtaget för Postens nya paket- och pallterminal i Järfälla. Den nya terminalen, som beräknas vara klar i slutet av 2013, kommer att bli Postens största arbetsgivare inom logistik.

Posten investerar i en ny terminalstruktur som innebär att den inhämtning, sortering och distribution som idag sker på en rad platser runt om i Stockholm samlas till två punkter. Detta leder dels till en investering i en ny paket- och pallterminal i Järfälla i norra Stockholm samt en ombyggnad av paketterminalen i Segeltorp, söder om Stockholm.
– Investeringen i den nya terminalstrukturen är en viktig satsning för Posten inom logistikområdet, då den kommer att öka både samordning, produktivitet och kapacitet. Dessutom ska den nya strukturen ge positiva miljöeffekter samt lättare kunna möta kraftiga förändringar i brev- och paketvolymer, säger Anders Holm, chef för Posten Logistik Sverige.

Den nya terminalen kommer att bli Postens största logistikarbetsplats med cirka 450 anställda. Terminalen beräknas vara klar i slutet av 2013, och den totala investeringen uppgår till 550 miljoner kronor.
Terminalen i Järfälla kommer att inrymma de modernaste sorteringsmaskinerna och ha en kapacitet att hantera cirka 60 000 paket och 3 500 pall per dygn. Dessutom kommer lokalen vara mycket energieffektiv och uppfylla kriterierna för så kallade Green Building-certifiering.


Läs mer