Posten rekryterar i Hallsberg

Posten har börjat rekrytera till sin nya terminal i Hallsberg, som skall vara i drift i september 2013 och sysselsätta 350 personer. Terminalen ersätter de befintliga terminalerna i Karlstad och Västerås och kommer att innebära att volymer flyttas från flyg till tåg.

Postens nya postterminal i Hallsberg kommer att täcka upp 55 kommuner och behandla cirka 1,3 miljoner försändelser per dygn. Terminalområdet omfattar 82 000 kvadratmeter markyta och terminalbyggnaden blir 26 800 kvadratmeter stor. Totalt kommer runt 350 personer att arbeta på Hallsbergsterminalen.

Nu pågår rekryteringen av underhållschef och underhållstekniker till terminalen, som skall vara i drift i september nästa år. Våren 2013 startar rekryteringen av övriga terminalarbetare.

– Hallsberg är logistiknavet för Mellansverige. Det känns ganska naturligt att Posten ska etablera sig just här, säger Magnus Larsson, projektledare för den nya postterminalen i Hallsberg, till Nerikes Allehanda.

I dagsläget finns det tio postterminaler runt om i Sverige. När Hallsbergsterminalen står klar ska de nuvarande terminalerna i Karlstad och Västerås stängas och deras produktion flyttas till Hallsberg. Just nu pågår arbetet med produktionsupplägget: när på dygnet ska posten sorteras och hur ska den sedan skickas ut till alla brevbärarkontor?
– Huvuddelen av produktionen kommer att ske på eftermiddagar, kvällar och nätter, säger Magnus Larsson till tidningen.
När personalen är på plats ska dessa utbildas och kompetensutvecklas under våren och sommaren 2013. Den 29 september 2013 är planerad produktionsstart.
I dagsläget finns det tio postterminaler runt om i Sverige. När Hallsbergsterminalen står klar ska de nuvarande terminalerna i Karlstad och Västerås stängas och deras produktion flyttas till Hallsberg. Terminalen kommer att täcka upp från Sysslebäck, mot norska gränsen, till Valdemarsvik.

Enligt Magnus Larsson innebär Hallsbergs logistiska läge och järnvägsinfrastruktur att Posten kommer att kunna utnyttja järnvägsnätet mer än idag och flytta volymer från flyg till tåg.


Läs mer