Oskarshamns kommun vill bygga kombiterminal

Oskarshamns kommun planerar för ny industrimark och en kombiterminal i anslutning för att stödja näringslivets expansion.

 

Oskarshamns kommun har de senaste åren lyckats attrahera flera företag att göra stora investeringar, skriver Oskarshamns kommunalråd Peter Wretlund i en artikel i OT/Barometern.

“Idag krävs det därför att vi skapar ny industrimark för att klara av framtida etableringar och expansioner. För att ytterligare stödja näringslivet i kommunen planerar vi för en kombiterminal i anslutning till industrimarken”, skriver han.
Oskarshamns hamn är den största i Småland och nyligen fattades beslut om att den också tar över Västerviks hamn.

Läs mer