Odd Molly rusar på börsen efter logistikinvestering

november 22, 2019 Fastigheter

Odd Molly breddar verksamheten med logistik och second hand. Foto Odd Molly.

Sedan Odd Molly meddelat köpet av en 100 000 kvm stor logistiktomt i Kristianstad med en 16 000 kvm stor logistikfastighet– där nu GDL och Norrlandspall huserar, rusar aktien på börsen. Företaget har också investerat i en plattform för återförsäljning av mode. 

Ett helt gäng med spännande transaktioner, det var vad Odd Molly gick ut med i veckan.

För det första blir Odd Molly ägare till en större logistikfastighet i Kristianstad, som stod färdig 2018, och där GDL och Norrlandspall idag är hyresgäster, på 12-åriga avtal. Den tidigare ägaren till logistikfastigheten – politikern och numera fastighetsägaren Ilja Batljan – blir ny storägare i Odd Molly.

– Förvärvet av en större logistikfastighet innebär ett viktigt vertikalt steg i värdekedjan. Med tolvåriga hyreskontrakt i grunden kommer detta bidra med stabila kassaflöden och med fortsatt intressanta utvecklingsmöjligheter framöver, kommenterar Patrik Tillman, ordförande i Odd Molly.

Logistikfastigheten har en uthyrbar area om 16 469 m² och en total areal om 100 583 m² med äganderätt. Hela den uthyrbara arean hyrs ut till två hyresgäster: GDL Transport AB och Norrlandspall AB.

Stannar hos Almroths

Odd Molly kommunicerade i våras att man lägger all sin logistik och distribution hos TPL-företaget Almroths i Norrköping. Uppdraget innebär att Almroths kommer sköta distribution till de cirka 40 länder som Odd Molly säljs i. Att man köper ett eget lager är inget som förändrar den saken.

– Vi kommer att flytta vår lagerhantering till Almroths under första kvartalet nästa år. Vi ser mycket fram emot detta samarbete och har i dagsläget inga planer på att insourca hanteringen av de flöden som flyttas dit, kommenterar Johanna Palm, vice vd på Odd Molly, till Intelligent Logistik.

–  Då lokalen är fullt uthyrd idag finns inga direkta planer på att använda den i eget bruk i dagsläget.

Men den tomt  på drygt 100 000 kvm som nu är i företagets ägo innebär goda möjligheter att bygga ut – antingen för eget bruk eller för andras.

– Förvärvet av logistikfastigheten innebär som sagt fortsatt intressanta utvecklingsmöjligheter framöver, men det finns inga konkreta planer att förmedla i dagsläget.

Köper återförsäljningsplattform

Den andra nyheten Odd Molly kom med tidigare i veckan var att man köper startupen Used By – en e-handelsplattform för second hand.  Odd Mollys försäljning har gått knackigt de senaste åren och man har tvingats dra ner på antalet butiker från 17 till 6. Uppenbarligen finns behov av ett nytt grepp – som alltså innehåller både en satsning på återförsäljning och logistik.

– Vi ser dessa förvärv som komplement till vår verksamhet. Förvärvet av Used By förstärker vår ställning och position inom klädbranschen samtidigt som det stärker vår hållbarhetsinriktning. Secondhand-försäljning av märkeskläder växer mycket snabbt online drivet av kundens ökade fokus på hållbarhet. Odd Mollys kläder har en stor efterfrågan på andrahandsmarknaden och genom Used By får Odd Molly tillgång till denna snabbväxande marknad, kommenterar Johanna Palm.

Totalt har Odd Mollys aktie gått upp med 52 procent sedan måndagens stängning.