Nytt logistikbygge i Malmö

november 25, 2013 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen , Transport

Jernhusen investerar drygt 100 miljoner kronor i en ny omlastningsterminal vid Malmö Kombiterminal. Mertz Transport, som ansvarar för terminaldriften, kommer också hyra logistikbyggnaden.

Malmö är en viktig nod för godstrafiken i Sverige och en viktig länk till utlandet. Den nya logistikbyggnaden är en omlastningslokal för gods som kommer till Sverige för vidare transport i Norden. Byggnaden är på drygt 7 500 kvadratmeter och anpassas efter framtidens godstrafik. Bygget påbörjas nu i veckan och lokalen beräknas stå färdig i oktober 2014. Mertz Transport flyttar sin verksamhet från Södra Nyhamnen den 1 juli 2014 och därefter flyttar deras kontor in när hela byggnaden är klar.

Malmö Kombiterminal binder samman Kontinentalbanan till Europa med Södra och Västra stambanan genom Sverige. Dessutom kan terminalen genom sitt centrala läge fungera som en nod för citylogistik till och från Malmö.

– Jernhusens investeringar i Malmö Kombiterminal är en viktig pusselbit i vårt mål om att bidra till att mer gods transporteras på järnvägen. Många utländska aktörer vill skifta enheterna innan de går vidare i Sverige och effektiva omlastningsmöjligheter i Malmö är viktig funktion för både import och export, kommenterar Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Malmö Kombiterminal hanterar idag 65 000 godsenheter/containrar årligen.


Läs mer