Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj för 706 msek

februari 28, 2023 Fastigheter , Logistik

Nyfosa har förvärvat en portfölj i Sverige bestående av 13 fastigheter med dagligvaru- och lågprishandel, lager och lätt industri. Förvärvspriset uppgår till 706 MSEK och årligt hyresvärde är 62,5 MSEK. Merparten av fastigheterna är belägna på orter där Nyfosa har närvaro idag. Säljare är Stenhus Fastigheter.

Fastigheterna som har en uthyrningsbar yta om drygt 50 tkvm är fullt uthyrda med en överskottsgrad om 83 procent. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,4 år. Cirka 70 procent av hyresintäkterna kommer från dagligvaru- och lågprishandel, och resterande del från lager och lätt industri. Fastigheterna återfinns i väletablerade lägen på orter såsom Eskilstuna, Örebro, Linköping, Gävle och Örnsköldsvik med hyresgäster som Dagab Logistik (Willys), Ahlberg Dollarstore, Rusta och ICA. Tillträde är planerat till den 31 mars 2023.

”Vi fortsätter att stärka vår kassaflödesportfölj och dessa fastigheter blir ett bra och stabilt komplement, kommenterar Stina Lindh Hök”, VD för Nyfosa.