Corem säljer 17 fastigheter i Stockholm för 949 mkr

februari 28, 2023 Fastigheter , Logistik

Corem har tecknat avtal om att sälja 17 fastigheter i Stockholmsområdet till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 949 mkr.
Merparten av fastigheterna ligger i Täby och Upplands-Väsby strax norr om Stockholm och fyra fastigheter är belägna söder om Stockholm i Huddinge, Botkyrka och Älvsjö.

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 65 000 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för kontor och lager. Hyresvärdet uppgår till cirka 79 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent.

Fastigheterna planeras att frånträdas den 24 mars 2023.