NREP blir första nordiska fastighetsaktör i RE100

november 4, 2019 Fastigheter , Miljö/CSR

Som första fastighetsaktör i Norden har NREP anslutit till RE100, en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning. I och med anslutningen förbinder sig NREP till att i sitt fastighetsbestånd övergå till att använda 100 procent förnybar elektricitet. Innan 2025 ska även de inhyrda verksamheternas el drivas av förnybar energi.

Fastighetsinvesteraren blir det fjärde svenska företaget i RE100. RE100 är en internationell koalition av inflytelserika företag världen över som i och med sitt medlemskap förbinder sig att övergå till 100 procent förnybar elektricitet i sina verksamheter. NREP blir den första nordiska fastighetsaktören att ansluta sig och det fjärde svenska företaget att bli medlem.

– Nära 30 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp kommer från byggsektorn. Två tredjedelar av dessa utsläpp kommer från användandet av elektricitet i byggnaderna, vilket gör det till ett viktigt område att minska utsläppen inom. Idag kan jag stolt meddela vår ambition att driva alla våra byggnader med 100 procent förnybar el och vårt åtagande att leda en förändring mot en framtid med lägre koldioxidutsläpp, sa Stefan Wallander, vd på NREP i Sverige, i torsdags.

Energiförbrukningen i fastigheter ökar globalt enligt IEA, International Energy Association. I fastigheter som NREP äger och förvaltar uppgår energikonsumtionen i dagsläget till 145 000 MWh per år. Med fastighetsytor på över 2,3 miljoner kvadratmeter i Norden sätter NREPs ambitioner en ny standard för branschen.

NREP åtar sig nu att övergå till 100 procent förnybar energi inom ett år i sin fastighetsförvaltning och projektutveckling i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Omställningen i samtliga av bolagets fastigheter ska ha skett innan 2025. Det innefattar även den indirekta elektricitetsanvändningen som exempelvis den el som hyresgästerna väljer att konsumera.

Fakta:
RE100 lanserades på New York City Climate Week 2014 och drivs av de ideella organisationerna The Climate Group och CDP. I dag har 203 företag antagits som medlemmar – antingen för att de lämnar ett betydande energirelaterat koldioxidavtryck, är ett Fortune 1000-företag eller för att de är ett trovärdigt varumärke med internationellt eller regionalt inflytande som kan vara till fördel för RE100s syfte. I Norden har RE100 14 medlemmar. I Sverige så ansluter sig NREP till en grupp med de tre nuvarande medlemmar som har förbundit sig till de gröna energimålen. En grupp bestående av IKEA, TetraPak och H&M.