Nordens grönaste logistikcenter

februari 15, 2013 Fastigheter , Miljö/CSR , Produktion
Nordens grönaste logistikcenter

NCCs projekt RPG logistikcenter i Göteborgs hamn har BREEAM-certifierats på nivån Very Good. Det är den hittills högst noterade klassningen för den här typen av byggnad i Sverige och Norden.

– Vi har en ambition att vara ledande på miljöområdet, alla våra kommersiella byggnader ska minst nå BREEAM-nivån Very Good, kommenterar Christina Lindbäck miljöchef på NCC AB i ett pressmeddelande.

– Att ha hög miljöprestanda i våra kontorsbyggnader är självklart, men att miljöcertifiera en industriell byggnad som har helt andra förutsättningar är en större utmaning.

RPG innehåller lager, terminal- och kontorslokaler och byggnadens beräknade energiförbrukning ligger 37 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler. För att se till att miljöprestandan bibehålls över tid har system för mätning och övervakning av energi- och vattenanvändning installerats. Miljöpåverkan minskas ytterligare av två järnvägsspår som leder ända in i logistikcentret.

– Hållbarhetsfrågan är en central del i vår affär. I de projekt vi utvecklar i egen regi finns stora möjligheter att testa nya lösningar och vara en föregångare på marknaden, säger Christina Lindbäck.
 


Läs mer