Logistikfastigheter ökar i popularitet bland investerarna

april 11, 2013 Fastigheter , Forskning , Logistik

Tyskland är det främsta målet i Europa för fastighetsinvesterare under 2013, och logistikfastigheter är betydligt mer populära hos investerarna i år, enligt de senaste analyserna från CBRE.

Den globala fastighetsrådgivaren CBREs senaste undersökning om ”Real Estate Investor Intentions” som presenterades på den årliga fastighetsbranschmässan MIPIM 2013 i Cannes, Frankrike i mars, visar att logistikfastigheter blir allt intressantare för investerarna. 20 % av investerarna anger att logistikfastigheter är mest intressant för förvärv, jämfört med 14 % 2012.

Å andra sidan verkar investerarna vara mer avvaktande mot detaljhandelsfastigheter i år – färre investerare anger att köpcenter eller detaljhandelslager är de mest intressanta segmenten jämfört med i 2012 års undersökning. Kontorssegmentet var det dominerande förstahandsvalet även i år, och valdes av 29 % av investerarna.

Tyskland populäraste marknaden

Tyskland är den mest intressanta europeiska marknaden att investera på för mer än en tredjedel av investerarna (35 %) – en ökning jämfört med förra årets siffra på 27 %. Storbritannien är den näst mest intressanta marknaden, och valdes av 24 % av investerarna.

Marknaderna i Central- och Östeuropa (CEE) valdes av 14 % av investerarna, att jämföra med 19 % i fjol. Bland de som valde CEE-området ansåg majoriteten att Polen var mest intressant för förvärv, medan intresset för andra marknader i området var begränsat. Polen valdes av 10 % av de svarande, och var därmed populärare än Frankrike, Spanien och Norden, som vardera valdes av mellan 5 % och 6 % av investerarna. Spaniens resultat på 6 % var en förbättring jämfört med förra året, men Italien halkade ned till 2 %.

Precis som i 2012 års undersökning pekas London ut som den mest intressanta staden i Europa för investerarna, med 31 % av rösterna. Resultatet framhävs av fjolårets redovisade transaktionsvolymer i London, de högsta sedan 2007, och förvärven gjordes främst av utländska investerare. En betydande del av attraktionen ligger i storleken och likviditeten på dess investeringsmarknad, och dess anseende som en ”trygg hamn” på sistone bidrar till att locka till sig internationella kapitalflöden.

– Investerarnas avsikter för 2013 fortsätter att påverkas starkt av uppfattningar om marknadsrisker och de relativa styrkorna hos ekonomierna i olika delar av Europa, kommenterar Peter Damesick, ordförande för EMEA Research på CBRE.

Det finns ingen stad i Tyskland som dominerar på samma sätt som London eller Paris, men fyra tyska städer finns med på investerarnas topp tio-lista, och de är avsevärt mer populära i år än förra året. München ligger på andra plats (16 %) följd av Berlin. Hamburg och Frankfurt finns också med bland de tio främsta, och tillsammans har de fyra tyska städerna 34 % av rösterna, att jämföra med 21 % i fjol.

Dublin överraskande populärt

Paris ligger tätt bakom Berlin i stadsrankningen, och Warszawas femteplats är en återspegling av styrkan i investerarnas intresse för den polska marknaden, stärkt av en relativt gynnsam ekonomisk utveckling. Dublins placering på topplistan är anmärkningsvärd, och återspeglar investerarnas uppfattning om värde och återhämtningspotential på den här marknaden, något som stöds av tecken på att Irland är på väg att övervinna sina ekonomiska problem. Madrids placering bland de tio främsta tyder på att förtroendet för att den spanska fastighetsmarknaden ska återhämta sig är stärkt.

– Förtroendet för att den irländska ekonomin är på bättringsvägen väcker intresset för Dublin, och det kan vara en positiv signal för andra problemtyngda europeiska marknader, när de väl börjar visa tydliga tecken på att kunna återhämta sig.

Enligt Peter Damesick är marknaderna i norra Europa fortfarande de mest intressanta för förvärv, framför allt Tyskland, Storbritannien och Polen.

– Investerarna är fortfarande på sin vakt när det gäller de sydeuropeiska marknaderna, men tecken finns på att intresset för Spanien börjar förnyas.

Lågkonjunktur största hotet

I 2012 års undersökning angavs svårigheter för investerare att teckna nya lån, en lågkonjunktur och en upplösning av eurozonen som de tre största hoten mot en återhämtning av den europeiska fastighetsmarknaden. I år, då lågkonjunkturen har blivit verklighet i stora delar av Europa, anser nästan hälften (47 %) av investerarna att det är det största hotet mot en återhämtning. Endast 9 % anser att en upplösning av eurozonen är det största hotet, jämfört med 24 % 2012. Hälften så många som förra året (14 %) anser att svårigheter med att teckna lån är det största hotet.

– Lågkonjunkturen är ett stort bekymmer, men oron för en upplösning av eurozonen har minskat, och överlag verkar krisen i eurozonen inte påverka investeringsaktiviteten lika mycket längre.

Trots det kärva ekonomiska läget finns det bevis för att inställningen bland de europeiska fastighetsinvesterarna är mer positiv i år än i fjol. Det återstår att se om trenden dämpas av den nya osäkerheten efter valet i Italien, men resultatet från undersökningen stämmer in med flera trender som har växt fram på marknaden under de senaste månaderna. Bland annat syns tecken på ökad likviditet överlag och fler transaktioner för sekundära fastigheter och på vissa perifera europeiska marknader. De här trenderna verkar hålla i sig och eventuellt ta fart under 2013.”


Läs mer