Logicor förvärvar fastigheter i Stockholm syd och Malmöregionen

mars 28, 2024 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

Logicor förvärvar två outvecklade fastigheter i strategiska logistiklägen från Kilenkrysset, med möjlighet att skapa ca 110 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Priset för affären har inte offentliggjorts.

Logicor är en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av logistikfastigheter i Europa. Stockholm South och Malmö är de tredje och fjärde utvecklingsfastigheterna som förvärvats i Sverige sedan 2023, efter fastigheter i Göteborg och Rosersberg. Med förvärven stärker Logicor ytterligare sin närvaro och position på den nordiska marknaden.

Fastigheten i Nykvarn ligger i en av Stockholmsregionens mest strategiska logistiknav och ger möjlighet att utveckla upp till 66 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Stockholm South/Nykvarn väster om Södertälje har närhet till viktiga transportleder såsom E20 västerut, väg 55 med nord- och sydgående anslutningar samt med E4 och Södertälje hamn.

På fastigheten i Staffanstorp utanför Malmö planeras för cirka 45 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Marken är i nära anslutning till E6 som förbinder Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn, samt till E22 som kopplar samman Malmö med Norrköping och norra Sverige.

Byggnationen planeras starta i början av 2025, och målet är att certifiera byggnaderna enligt BREEAM Excellent.

– Vi är mycket glada över förvärvet av dessa två tomter i utmärkta lägen som ligger nära storstadsregioner och viktiga transportleder. Vi ser fram emot att utveckla dem i nära samarbete med våra framtida kunder, säger Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige, i ett pressmeddelande.

 Logicor äger för närvarande 1,1 miljoner kvadratmeter fastighet i de nordiska regionerna och förvaltar tillgångar på ytterligare 500 000 kvadratmeter. Skandinavien är ett nyckelområde för Logicor, där efterfrågan på välbelägna, hållbara fastigheter fortsätter att överstiga tillgången.