Trafikverket storsatsar i Nässjö

april 2, 2024 Logistik , Logistiklägen , Transport
Trafikverket storsatsar i Nässjö

Trafikverket investerar i Nässjö. Med två nya etableringar stärks Nässjös position som centrum för materialförsörjning och beredskap. 

–Det här är strategiskt viktiga och långsiktiga satsningar som bekräftar vårt utmärkta logistikläge, säger Claes Johansson som är vd för Nässjö Näringsliv. 

Nyligen beslutade Trafikverkets centrallager, som ansvarar för försörjningen av materiel till landets järnvägar, att man ska bygga ut.

–Orsaken är att vi är fullbelagda. Med den här satsningen vill vi säkerställa en robust, tillförlitlig, effektiv och hållbar materielförsörjning under många år framöver. Nässjö har ett mycket bra logistiskt läge för försörjning inom Sverige, säger Mats Karlsson som är chef för Trafikverkets logistikavdelning i Nässjö.

Samtidigt väljer Trafikverket Fordonsresurser att öppna en helt ny depå i Nässjö. Verksamheten ansvarar för Trafikverkets egna fordon men har också ett uppdrag kopplat till civil beredskap. Det innebär att man kan bistå med bandvagnsresurser, tillfälliga broar, reservkraft och andra insatser i samband med extremväder eller extraordinära händelser. Tanken är att Trafikverket Fordonsresurser tar över de lokaler som Trafikverkets centrallager lämnar.

–Med etableringen i Nässjö får vi närvaro i den sydöstra regionen. Läget är perfekt med goda möjligheter att transportera fordon och utrustning både med järnväg och på vanlig väg. Våra förmågor blir därmed lätt tillgängliga, säger Rikard Granlund som är resultatenhetschef.

För Nässjö blir Trafikverkets långsiktiga engagemang en möjlighet att utveckla näringslivet ännu mer. Claes Johansson är vd för kommunens näringslivsbolag:

–Etableringarna kan på sikt innebära arbetstillfällen. Trafikverkets satsningar bidrar även till att driva andra affärer inom Nässjös starka bygg- och transportsektor. Dessutom ska signalvärdet inte underskattas. Om Nässjös logistikläge har kraften att attrahera Trafikverket, så är vi också intressanta för många privata aktörer.

På bilden: Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv och Mats Karlsson chef för Trafikverkets logistikavdelning i Nässjö, på plats i Trafikverkets nuvarande centrallager. Foto: Nässjö Näringsliv AB