Logicenters miljöanpassar fastighet i Enköping

maj 24, 2024 Fastigheter , Logistik , Miljö/CSR

Logicenters slutför nu de sista installationerna av solceller och batterilagringssystem på en av fastigheterna i Enköpings Företagspark. Detta representerar viktiga steg mot en mer hållbar och framtidssäkrad infrastruktur inom logistikbranschen.
Utvecklingen omfattar installation av 1 MW solceller och ett batteri på 1 MWh som kan försörja byggnaden med reservkraft i upp till två timmar. Batteriet har många fördelar då det även kan hjälpa till att stötta elnätet och lagra solel som produceras under dagen för användning nattetid.
-Att investera i solenergi och batterilager är en grundläggande del av vår strategi för att maximera effektiviteten i våra anläggningar och producera egen grön energi. Detta projekt i Enköping är ett perfekt exempel på hur vi kan integrera ny teknik för att inte bara stödja våra hyresgästers operativa behov utan också bidra till en mer hållbar framtid, säger Jon Malmsten, Solenergiexpert på Logicenters, i ett pressmeddelande.
Batterisystemet möjliggör även att laddning av elektriska fordon kan ske med egenproducerad solenergi, något som är en viktig del i att framtidssäkra fastigheten. Genom att batteriet tillhandahåller reservkraft behövs inte heller ett dieselaggregat vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. Utbyggnaden förbereds för permanenta nätanslutningar och förväntas att sättas i drift under juni månad. Årsproduktionen av solel är uppskattad till cirka 900 MWh vilket motsvarar hushållsel till närmare 260 villor. Fastigheten är certifierad med BREEAM Excellent.