Nordsten Development förstärker organisationen

Nordsten Development förstärker organisationen

Nordsten Development, som är specialister på utveckling av logistikfastigheter, har rekryterat Johan Nihlmark som Business Development Director och Partner. Johan Nihlmark har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Under de senaste åren har han haft en liknande roll på Verdion, där han byggt upp en portfölj av logistikfastigheter. Dessförinnan arbetade han på Prologis under åtta år, bland annat med fastighetstransaktioner. Johan Nihlmark tillträder sin nya tjänst den 10 juni.

– Vi hälsar Johan varmt välkommen till oss. Hans erfarenhet och kontaktnät passar perfekt in i den utvecklingsfas vi befinner oss i just nu, där arbetsuppgifterna bland annat blir att identifiera och genomföra nya affärer liksom att stärka våra relationer inom investerarledet ytterligare. Just nu tittar vi också på möjligheten att expandera verksamheten utanför Sveriges gränser, där Johans bakgrund hos internationella aktörer är värdefull, säger Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development.

Nordsten har nyligen blivit tilldelad en fastighet i Nykvarn på 96 000 kvm och har ytterligare flera stora utvecklingsprojekt i sin pipeline.

– Jag ser fram emot min nya tjänst och attraheras mycket av Nordstens ambition och affärsmodell. Christoffer Bööj och jag har känt varandra i många år och jag är imponerad av bolagets förmåga att genomföra kvalitativa fastighetsaffärer tillsammans med välmeriterade investerare. Jag har en stark tro på framtiden för logistikbranschen, och ser fram emot att få bidra med mina erfarenheter för Nordstens fortsatta tillväxt, säger Johan Nihlmark.