Logicenters fortsätter satsa i Eskilstuna

oktober 12, 2023 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen

Nu förvärvar Logicenters en lagerlokal i Eskilstuna med en total yta om 71 600 m2. Logistikbolaget Logent – som opererar för Beijer Byggmaterials vägnar – kommer att vara hyresgäst i fastigheten. Anläggningen inkluderar även en byggrätt om närmare 27 000 m2 och förväntas stå klar i slutet av april 2024.
– Det är med stor glädje som vi förvärvar det här helt nya centrallagret och på så sätt också befäster Logicenters närvaro ytterligare i Eskilstuna. Vi ser fram emot ett fint samarbete tillsammans med Logent och Beijer och är måna om att bli en god tillväxtpartner under många år framöver, säger Matthias Kettelhoit, vd på Logicenters. Genom ett forward purchase-avtal förvärvar Logicenters nu Beijer Byggmaterials centrallager i Eskilstuna. Utöver detta ingår även 27 000 m2 byggrätt på samma tomt. Fastigheten kommer att förhyras av logistikbolaget Logent AB som hanterar driften åt Beijer Byggmaterial.

Logent har varit del av projektet sedan dag ett och varit drivande i design och utformning av fastigheten för att säkerställa optimala förutsättningar för effektiv drift av Beijers logistikverksamhet. För Logent känns det bra att fastigheten har fått en långsiktig och stabil ägare genom Logicenters förvärv av Beijer Byggmaterials centrallager i Eskilstuna. Det skapar förutsättningar för oss att fortsätta erbjuda logistiklösningar av högsta kvalitet till vår kund. Logicenters är kompetenta inom fastighetsförvaltning och vi känner oss trygga med att de kommer att vara en bra partner som skapar förutsättningar för ett fortsatt sömlöst samarbete för vår verksamhet”, säger Daniel Rhedin, vice president solution design på Logent AB.

Fastigheten ligger strategiskt nära såväl riksväg 53 som E20 med direkt anslutning till Stockholm – och med bil tar man sig till Eskilstuna på knappa 17 minuter. Bussar trafikerar vägen mellan Kjulamon och Eskilstuna var trettionde minut vilket underlättar för kunder och medarbetare. Logicenters förvärvar den färdiga anläggningen från nuvarande fastighetsägaren Charmilla Eskilstuna AB – som ser positivt på att avtalet är i hamn.
– Den här affären är ytterligare tecken på det fina och professionella samarbete som vi haft genom åren på logistikmarknaden från starten 2007. Det är med stor tillförlit jag säljer till Logicenters vilka jag vet kommer att förvalta och vidareutveckla fastigheten på ett enastående sätt, säger Jan Lindberg, ägare av Charmilla Eskilstuna AB.