Logistikmark fylls med serverhallar för kryptovalutor

februari 19, 2018 Fastigheter , IT/Teknik , Logistik

Logistikmark i Gävle ska användas till att bygga serverhallar för kypto-valuta. Det är bolaget Colabitoil Fastigheter AB, dotterbolag till svenska biodieselbolaget Colabitoil Sweden AB,  som tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Block Trade Technology Ltd , ett tekonologibolag specialiserat på kryptovaluta. 

Colabitoil Sweden AB (AktieTorget: COLAB) är ett svenskt bolag som specialiserat sig på förnybar diesel HVO, meddelade idag att dess dotterbolag Colabitoil Fastigheter AB tecknat ett femårigt hyresavtal med en avsiktsförklaring om totalt 24 697 kvadratmeter med Block Trade Technology, ett teknologibolag som specialiserat sig på kostnads- och energieffektiv framtagning av kryptovaluta. Hyresavtalet  medför årliga intäkter på 0,8 MSEK samt en option om ytterligare 7,8 MSEK.

Colabitoil Fastigheter AB äger 22 hektar mark med ett fastighetsbestånd som omfattar en total area om 33 tusen kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Norrsundet, Mellansveriges logistiknav. 3 200 kvadratmeter disponeras för egen verksamhet och 4 900 kvadratmeter är uthyrt sedan tidigare.  Avtalet undertecknades den 9 februari med tillträde 1 mars. Avtalet omfattar en yta på 2 289 kvadratmeter med en avsiktsförklaring om att hyra ytterligare 2 408 kvadratmeter inom tre månader och 20 000 kvadratmeter inom ett år. Fullt nyttjande av avtalet resulterar i årliga intäkter på 8,65 MSEK. Samtliga rörelsekostnader och eventuella förändringar på de uthyrda lokalerna är exkluderade.

– Detta partnerskap stärker ytterligare Stockholm IT Ventures position som en solid partner för befintliga kryptovalutor som söker omplacering. Flyttningen av servrar från icke kryptovänliga länder till Sverige, är något vi förutspått och som nu blivit en stark trend, kommenterar Fredrik Waijnstad, verksamhetschef för Block Trade Technology Ltd.


Läs mer