Lyko investerar i nytt centrallager i Vansbro

februari 19, 2018 E-handel , Fastigheter , Lager , Logistik
Lyko investerar i nytt centrallager i Vansbro

Lyko investerar i ett nytt automatiserat centrallager i Vansbro. Foto Lyko.

Hårvård- och skönhetspecialisten Lyko investerar i ett nytt centrallager på drygt 10 000 kvm, med 12 m i takhöjd, i Vansbro med ökad automation i syfte att effektivisera lagerhanteringen och möta en ökad tillväxt. Anläggningen väntas vara i drift under det första kvartalet 2020.

Samtidigt tar företaget första steget in på den finska marknaden genom en online-lansering under det andra kvartalet 2018. Lyko kommer investera cirka 85 MSEK under perioden 2018–2020 i en automationsanläggning.

– Vi har inte valt automationslösning ännu. Dock har vi smalnat ner urvalet och det definitiva valet kommer ske i närtid. Kan dock säga att det inte är autostore som många andra e-handlare nyttjar. Den lösningen har för låg kapacitet för våra produkter. Vi har ofta många produkter per kvitto/order och behöver en automation som har en högre frekvens, säger Joanna Hummel, vd för Lyko. 

Med ett automatiserat varulagersystem uppnås en högre kostnads- och resurseffektivitet, vilket ger långsiktiga lönsamhetsförbättringar.  Då den nya lagerlösningen placeras i Vansbro bibehålls kompetens inom lager och logistik samt möjliggör en smidig flytt av verksamheten.

– Vi arbetar med små produkter som har högt värde per kubikmeter – så rent kostnadsmässigt så har det en marginell effekt för oss att befinna oss på ett annat geografiskt läge. Vi har vidare medarbetare i Vansbro med hög kunskap kring våra produkter och våra processer. Vi har medarbetare som känner stolthet att arbetare för Lyko som arbetsgivare. Detta är något vi är måna om att behålla då detta är ett stort värde för oss som företag, säger Joanna Hummel. 

Joanna Hummel, vd, Lyko. Foto: Lyko.

Lyko är marknadsledare online i Sverige och en utmanare i Norge och tar nu även steget in på den finska marknaden.

– Vi ser en potential i att nå ut med vårt kunderbjudande i Finland. Vi gör det via en online-first strategi på en marknad som har den högsta online penetrationen i Norden inom hårvård och skönhet. Med Lykos starka och breda produktsortiment har vi goda förutsättningar att bli en ledande aktör även på denna marknad”, kommenterar Joanna Hummel, vd för Lyko.

Inträdet på den finska marknaden väntas endast marginellt påverka bolagets finansiella ställning och resultat under 2018. Lyko har en skalbar hemsida och ett lager/logistikflöde som gör att Vansbro kan nyttjas för varuförsörjning.

 


Läs mer