Göteborg leder byggligan

Göteborg leder byggligan

I december öppnade den nya kombiterminalen Arken på Hisingen, som ersätter den gamla terminalen på Gullbergsvass. Foto: Göteborgs hamn.

Göteborgsregionen får mest nybyggen under 2018 med fem logistiketableringar på sammanlagt 124 200 kvm. Mest tillväxt sker i hamnparken, där fyra fastighetsbolag bygger. Men för den största markägaren Göteborgs hamn är framtiden oklar.

Göteborgsregionen har störst tillväxt i landet med 124 200 kvm tillkommande logistikytor 2018, följt av Örebro på 70 600 kvm och Helsingborgs 58 400 kvm. Störst är tillväxten i logistikparken på Hisingen, där både Castellum, Bockasjö och Prologis uppför stora lager just nu. Även NCC uppför en mindre enhet på 6 700 kvm med Eliasson & Lund som huvudtagare.  Den enda markägaren i hamnparken som ännu inte påbörjat något bygge är Göteborgs hamn. Det har också framkommit att hamnens roll som fastighetsutvecklare ifrågasatts i kommunledningen.

– Det är oklart om det blir hamnen eller något annat bolag som ska utveckla och förvalta fastigheterna, berättar Claes Sundmark på Göteborgs hamn, som ansvarar för marknadsföringen av logistikparken.

Enligt honom har ägandefrågan inte påverkat tidsplanen.

– Markarbetena pågår för fullt och vi för diskussioner med flera potentiella kunder.

Att marken skulle säljas ut blir inte heller aktuellt, något som säkert gör många privata fastighetsaktörer besvikna.

– Beslutet är klubbat att marken ska utvecklas, bebyggas och förvaltas. Oklarheten gäller bara förvaltningen. Status är att beslutet ska tas inom kort.

Hamnen är största markägare i parken med sammanlagt 440 000 kvm av totalt ca 1 miljon kvm mark. En tomt på 20 000 kvm är byggfärdig och övriga 420 000 kvm ska bli byggklara under året.

– Frågan i kommunstyrelsen gäller om hamnen verkligen ska agera fastighetsförvaltare, säger Claes Sundmark. Foto: Göteborgs hamn.

En del av tomterna kan järnvägsanslutas och generösa byggrätter finns på upp till 35 meter på höjden.

– Vår mark ligger i en gryta, så det finns fantastiska möjligheter att bygga höglager.

Intresset för området är stort, särskilt för tomter med möjlighet till spåranslutning, menar Claes Sundmark.

– Det blir möjligt att dra in järnvägsspår rakt in i husen från det spår som går till Volvo idag.

Att Göteborgs hamn har dragits med problem på containersidan har inte undgått någon. I APM Terminals containerterminal har problemen avlöst varandra och den djupa konflikten med Hamnarbetarförbundet har pågått i snart två år och fortfarande inte lösts. 2017 minskade containervolymerna med 19 procent, det största tappet någonsin i hamnens historia.

Samtidigt ökar samtliga andra godsslag i hamnen, särskilt i bilhamnen växer tack vare Volvos försäljningsframgångar. I december öppnade också den nya kombiterminalen Arken på Hisingen, som ersätter den gamla kombiterminalen vid Gullbergsvass i centrala Göteborg. Kombiterminalen drivs av Sandahlsbolagen och terminalområdet blir ca 65 000 kvm stort med sju spår, med omlastning av både containers och trailers. Fullt utbyggd (2019-2021) kommer terminalen att trafikeras av tio tåg och 200 lastbilar per dygn.

– Kombiterminalen ligger bara några hundra meter från parken och kommer att få stor betydelse för logistikverksamheten i området, både för inleveranser och utleveranser för distribution, säger Claes Sundmark.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nr 1 2018


Läs mer