Finalisterna klara för Årets Logistiketablering 2017

Apotea, Boozt och Sportamore är finalister för priset Årets Logistiketablering 2017. Vinnaren avslöjas vid ett seminarium om Digitaliserad logistik som Intelligent Logistik arrangerar under Elmia Future Transport i Jönköping den 12/10.

 

Logistiketableringar är en viktig jobbskapare och möjliggör ett fungerande samhälle. Smart logistik och effektiva lager bidrar till samhällsbyggandet. Behoven av moderna logistikytor växer och det byggs också som aldrig förr, under 2017 färdigställs omkring 500 000 kvm logistikytor i Sverige, enligt Savills.

Alla nya lager som byggs möter förhoppningsvis ett reellt behov på marknaden och byggs på ett smart sätt, men vissa etableringar bör lyftas fram lite extra.

Därför har tidningen Intelligent Logistik instiftat priset Årets Logistiketablering. Priset ska lyfta fram en etablering som är innovativ och överraskande i sitt val av logistikläge, i design, arkitektur, energianvändning, arbetsmiljö, automations- eller hanteringslösningar.

Juryn har vägt in val av logistikläge, godsflöden, hållbar infrastruktur, flexibilitet, arkitektur, miljö, energi och smarta logistiklösningar både utanför och i lagret.

Grundkriteriet är att byggnaden skall färdigställas eller tas i drift under innevarande kalenderår och att den på ett tydligt sätt ska spegla utvecklingen i logistikbranschen.

Juryn har bedömt årets hetaste etableringar och nu utsett tre finalister; Apoteas lager i Morgongåva, Sportamores lager i Eskilstuna och Boozts lager i E-city Ängelholm tävlar alla om att bli Årets Logistiketablering 2017.

Vinnaren avslöjas vid ett seminarium om Digitaliserad logistik som tidningen Intelligent Logistik arrangerar under Elmia Future Transport i Jönköping torsdagen den 12 oktober kl 11-12.40. På talarlistan finns också Kenneth, Verlage, Affärsutvecklingschef PostNord, Lina Olsson, projektledare Closer och Henrik Ahnström,  uthyrningsansvarig logistik, Skanska Fastigheter. Seminariet har namnet FS41 och finns på sidan 21 i Elmias konferensprogram för mässan. Se programmet här! 

 

Bedömningskriterier Årets Logistiketablering:

  1. Etableringen ska möta ett reellt behov eller utgöra en smart lösning ur flödesperspektiv för brukare och kunder. Valet av logistikläge ska vara optimalt utifrån brukarens in- och utgående flöden och ge lägsta möjliga miljöpåverkan för dessa.
  2. Byggnaden ska vara innovativ, nytänkande eller överraskande i sin utformning, placering eller i sin funktion när det gäller val av logistikläge, design, arkitektur, energianvändning, arbetsmiljö, automations- och/eller hanteringslösningar.
  3. Byggnaden ska vara energieffektiv och miljöcertifierad, t ex enligt EU Green Building, BREEAM eller Leed eller vara utformad för att klara en sådan certifiering.
  4. Som arbetsplats ska den värna om de anställdas välmående. Den bör bl a erbjuda, tränings- och rekreationsmöjligheter, lunchservering i anläggningen eller dess omedelbara närhet och bekvämt kunna nås via kollektivtrafik.

Jurymedlemmar:

  • Tobias Jonasson, MySigma
  • Linda Persson, JLL
  • Per Levin, Sweden Green Building Council
  • Hilda Hultén, Intelligent Logistik
  • Gustaf Berencreutz, Intelligent Logistik

 

Finalister:

 

Foto Apotea

Bild Apotea

Apotea, Morgongåva

I Heby bygger Logistic Contractor ett 38 000 kvm stort lager åt Morgongåva Företagspark, med profilen Anders Wall i spetsen. Brukaren är Apotea, en av Sveriges hetaste nätaktörer. Etableringen skapar hundratals jobb i ett läge där instegsjobb har stor betydelse för samhället. Morgongåva är på väg att bli ett nytt e-handelskluster med ett tiotal etablerade företag. Apotea investerar också i solceller på taket. “En solig dag då vi inte jobbar kommer hela bygden att försörjas med el från vår solcellspark” säger vd Pär Svärdson.

 

 

Bild: Catena

Bild: Catena

Boozt, Ängelholm

Catenas tänkta e-handelskluster E-city Engelholm med nätfenomenet Boozt Fashion som huvudetablering är ett intressant och nytänkande koncept som möjliggör automatisering och hög flexibilitet för både stora och små e-handelsaktörers behov. Boozt hyr 43 500 kvm på ett 15-årigt hyresavtal. Totalt byggs 77 000 kvm logistikyta, uppdelat på tre Green Building-certifierade fastigheter. Ängelholm är också ett intressant logistikläge nära kontinenten.

 

 

Bild Bockasjö

Bild: Bockasjö

Sportamore Eskilstuna

Snabbväxande Sportamore är ett av de svenska nätfenomenen som utmärker sig för sin företagskultur och sina snabba leveranser. I juni 2017 gick flyttlasset från 11 000 kvm i Spånga till 23 000 kvm i Eskilstuna Logistikpark som byggts av fastighetsbolaget Bockasjö. Ytan går att fördubbla på intilliggande tomt vid framtida behov och lagret är högautomatiserat, bland annat med ett robotlager från trendiga Autostore.