Europeiska logistikfastighetsmarknaden: solig men med orosmoln 

november 20, 2019 Fastigheter , Handel , Lager , Logistiklägen
Europeiska logistikfastighetsmarknaden: solig men med orosmoln 

Europas logistikfastighetsbestånd fortsätter att växa, i heta lägen blir markbristen allt mer akut. Foto BCI

Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt hög i Europa, och konkurrensen om hyresfastigheter och mark till etableringar och nya logistikparker fortsätter att hårdna. Brexit, arbetskraftsbrist och det upptrappade globala handelskriget hotar dock i horisonten, slår BCI Global fast i en marknadsanalys.  

Efterfrågan på logistikfastigheter kommer att fortsätta växa i Europa de närmaste tre åren, drivet av en måttfull ekonomisk tillväxt och en accelererande e-handel. Det slog konsultföretaget Buck Consultants, BCI International fast i en marknadsanalys av Framtiden för logistikfastigheter i Europa, som presenterades vid Expo Real i München i oktober.

För hyresgästerna innebär detta allt mindre urval av fastigheter att hyra och mark att köpa, när vakanserna i hela Europa minskar och heta logistiklägen kämpar med att tillhandahålla nya logistikparker. Tillgång till arbetskraft har också blivit en kritisk lokaliseringsfaktor för tillverkande företag, e-handlare och TPL-företag när man överväger ett nytt distributionscenter, enligt BCI.

På kort sikt är det främsta orosmolnet Brexit, men på något längre sikt är det växande antalet global handelskonflikter ett stort orosmoment.

– De närmaste fem åren kan intensifierade handelsdispyter mellan världens stora handelsspelare, USA, Europa, Kina och Asien, skada logistikfastighetsmarknaden rejält, kommenterar BCIs vd René Buck.

Av Hilda Hultén