Ökande containervolymer i Stockholms hamnar

november 20, 2019 Infrastruktur , Sjöfart

Foto Stockholms hamnar.

Containertrafiken fortsätter att öka i Stockholms Hamnar – med sju procent från januari till oktober i år.

– Stockholmsregionen växer och cirka 50 procent av Sveriges konsumtion sker i Mälardalen. Att containervolymerna kontinuerligt ökar är ett styrkebesked inför öppnandet av Stockholm Norvik Hamn 2020, kommenterar Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods på Stockholms Hamnar.

Från januari till oktober har containervolymerna i Stockholms Hamnar ökat med sju procent jämfört med samma period förra året.

Stockholm Norvik Hamn har ett naturligt djup på 16,5 meter och den storlek som krävs för att kunna ta emot de största fartygen som går in i Östersjön. Läget, med kort insegling från farlederna och god anslutning till större vägar och järnvägar, gör Stockholm Norvik Hamn till ett nytt, effektivt och hållbart transportnav i Sverige.

När Stockholm Norvik Hamn öppnar 2020 ersätter den containerterminalen i Stockholms frihamn. Den nya containerterminalen drivs av Hutchison Ports som är en av världens ledande terminaloperatörer. Under 2020 öppnar även roro-delen (för rullande gods) i Stockholm Norvik Hamn som Stockholms Hamnar kommer att driva i egen regi.