Estea öppnar för småsparare att satsa på andelar i logistikfastigheter

april 25, 2013 Fastigheter

Estea ABs dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB, noterade den 9 april det nya investeringsinstrumentet Kapitalandelsbevis till en total volym på 109 600 000 SEK.

Minsta handelspost är 10 000 SEK och den fastställda årliga räntan 6,25 %. Kapitalandelsbevis är varken fonder, aktier eller obligationer, utan enskilda låneinstrument som vanligtvis bara erbjuds större institutionella investerare.

Kapitalandelsbevisen är börsnoterade på NDX-listan, en del av Nordic Growth Market. Bevisen kan handhas i alla typer av fond- och aktiedepåer, kapitalförsäkringar och investerarsparkonton (ISK). Kapitalandelsbevisen handlas i procent (%) av nominellt värde och kan köpas och säljas när som helst under börsens öppettider.
Spridningen i emissionerna uppgår till ca 600 st. investerare.

Bolaget äger sedan november 2012 fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping som inrymmer butikslokaler, kontorslokaler, vård- och utbildningslokaler samt vissa bostäder.

– Utfallet av Emission II ger bolaget möjlighet att göra kompletteringsförvärv inom ramarna för fastställda investeringskriterier. Den totala förvärvsvolymen kan komma att uppgå till ca 250 miljoner SEK. Kommande förvärv meddelar vi senare, men de kan också gälla andelar i logistikfastigheter, som är ett prioriterat investering för oss, säger vd Johan Eriksson, vd Estea AB.

– Vi har tidigare erbjudit enbart professionella investerare möjligheten att investera i våra fastigheter. Nu sänker vi trösklar och möjliggör för fler att investera med oss. Den publika satsningen vi nu gjort innebär att vi kan tillhandahålla investeringsmöjligheter för alla typer av investerare på samma villkor, säger Johan Eriksson.

En årlig avkastning om 6,25 procent och en möjlig uppsida i och med att investerarna får ta del av ackumulerade driftöverskott och en eventuell vinst när fastigheterna säljs gör instrumentet intressant.

Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Kapitalandelsbevisen har en maximal löptid till och med 2019. Vid löptidens slut skall kapitalandelsbevisen nominella belopp återbetalas. Beloppet för slutgiltig återbetalning är kopplat till det sammanlagda resultatet under resultattiden och kan således bli både högre och lägre än ursprungligen inbetalat teckningsbelopp.

Avanza Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut.

– Vårt samarbete med Avanza Bank för lanseringen av kapitalandelsbevisen har fungerat mycket bra. Vi är först i Sverige med ett publikt erbjudande av denna omfattning. Vi ser redan nu goda möjligheter att framöver erbjuda fler liknande investeringserbjudanden, säger Leif Hansen, marknadschef Estea AB.


Läs mer