Elgiganten bygger nytt jättelager i Jönköping

Elgiganten bygger nytt jättelager i Jönköping

Elgiganten har beslutat att flytta hem distributionen av kök från Tjeckien, och satsar därför på en ny logistikanläggning på 86 600 kvm, som byggs av Catena och ska stå klart 2024. “Vi kommer att hantera både kök och annat i det nya lagret” berättar Daniel Lundby, vd på Elgiganten Logistik.

Elgiganten Logistik, med lager i Jönköping, förser kedjans samtliga butiker, hubbar och slutkunder i Norden med produkter från sitt högautomatiserade omnilager i Torsvik. Efter den senaste utbyggnaden av lagret som gjordes 2016 så har Elgiganten ca 108 000 kvm lageryta i Torsvik, vilket gör anläggningen till ett av Sveriges största lager. Men Elgiganten fortsätter att växa, ägaren Elkjøp Nordics intäkter har sedan 2016 vuxit med mer än 50 procent, och nu utökas den ytan med nästan det dubbla: 86 000 kvm fristående lager.

Byggs av Catena

Bygger och äger gör Catena, som tecknat ett 20-årigt hyreskontrakt med Elgiganten Logistik och investerar totalt 813 miljoner SEK i det nya lagret. Lagret byggs på fastigheten Hyltena 1:98 som Catena förvärvade i december 2021. Markområdet omfattar cirka 200 000 kvm i anslutning till Torsvik Industriområde invid E4, i höjd med Hyltena trafikplats, och ligger granne med Elgigantens befintliga lager. Målsättningen är att lagret ska certifieras enligt Breeam nivå Excellent, och projektet är även registrerat för WELL-certifiering enligt WELL Core. Lagret beräknas vara klart för inflyttning under 2024.

– Jag är oerhört stolt att Catena nu bygger en av de största logistikanläggningarna i Norden tillsammans med Elgiganten. Med projektet bryts ny mark inom hållbarhet och förhoppningsvis blir detta den första svenska WELL-certifierade logistikanläggningen. Genom detta projekt befäster vi vår position som det ledande logistikfastighetsbolaget, kommenterar Catenas vd Jörgen Eriksson.

Daniel Lundby. Foto Elgiganten

600 nya jobb

Efter utbyggnaden kommmer Elgiganten att ha 193 600 kvm logistikyta i Torsvik. I samband med utbyggnaden kommer Elgiganten i ett första steg att anställa 200 personer. På sikt handlar det om omkring 600 nya arbetstillfällen.

– Vi är en arbetsplats med 49 nationaliteter och nu växer vi med fler anställda vilket stärker oss i rollen som en viktig arbetsgivare i Jönköping. Det är viktigt att vi investerar i attraktiva lokaler med en bra arbetsmiljö för att kunna attrahera den bästa arbetskraften, kommenterar Daniel Lundby, vd för Elgiganten Logistik.

Flyttar köksdistributionen från Tjeckien

En anledning till att man väljer att bygga ut i Torsvik är att kedjan beslutat sig för att flytta köksdistributionen från Brno, Tjeckien, berättar Daniel Lundby.

– Dels har det ekonomiska skäl; när vi valde att lägga köksdistributionen i Tjeckien år 2011 var var det betydligt större skillnader i lön än idag och distributionen och transporterna var också betydligt billigare. Idag är det inte lönsamt att ha verksamheten i Tjeckien, dessutom är det jättesvårt att få tag i arbetskraft där.

När vi valde att lägga köksdistributionen i Tjeckien år 2011 var var det betydligt större skillnader i lön än idag

En annan viktig del är ledtiderna, berättar Daniel Lundby.

– Vi behöver kunna serva våra kunder snabbare och korta våra ledtider, dels för de kunder som beställer hela kök men också för de som beställer enstaka delar. En annan aspekt är hållbarheten, i och med den nya utbyggnaden minskar transporternas koldioxidavtryck med 75 procent för våra kök, berättar Daniel Lundby.

Trångbott i Torsvik

I dag levererar Elgiganten Logistik över 1 miljon kubikmeter varor per år och över 50 miljoner produkter som distribueras till butiker och till slutkunder via leveranshubbar. Verksamheten har präglats av stark tillväxt, vilket ställer krav på utökad kapacitet. Även delar av den befintliga verksamheten kommer att flyttas in i det nya lagret.

– Vi hyr idag två externa lager på totalt 26 000 kvm för att få plats, så vi är ganska trångbodda i Torsvik. Vi kommer att flytta en del från den befintliga verksamheten till det nya lagret.

Av Hilda Hultén