DEBATT: “NU SÄTTER VI RAMARNA FÖR FRAMTIDENS LOGISTIKKEDJA”

DEBATT: “NU SÄTTER VI RAMARNA FÖR FRAMTIDENS LOGISTIKKEDJA”

Olika delar av logistikkedjan skapar både jobb – men också utsläpp. På onsdagen presenterade och undertecknade en rad företag som representerar olika delar av logistikkedjan “Helsingborgsdeklarationen”, på H22 City Expo i Helsingborg – med sikte på klimatneutralitet 2030.

DEBATT: Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Det finns få frågor som är lika angelägna för vår framtida välfärd och grön tillväxt står högt på agendan för beslutsfattare världen över. Ska vi klara den nödvändiga omställningen måste vi drastiskt förändra vårt sätt att leva, bo och konsumera. Och där har beslutsfattare, företag och individer alla ett ansvar att driva förändring och bana väg för nya innovationer och beteenden.

Logistikkedjan sysselsätter i dag miljontals människor runt om i Europa och spänner över breda branscher som till exempel handel, transport, infrastruktur, fastigheter och IT/tech.

Tillväxten är stark och drivs bland annat av e-handeln som spås stå för upp till 40 procent av den totala handeln i Sverige år 2030. Men ökad tillväxt medför också ökat ansvar.

Tillväxten är stark och drivs bland annat av e-handeln som spås stå för upp till 40 procent av den totala handeln i Sverige år 2030. Men ökad tillväxt medför också ökat ansvar.

Användning av fossil energi till transporter, kyla, uppvärmning och produktion står för en stor andel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp. Det måste förändras. Och det kommer bara gå om sektorn själv tar ledartröjan och driver utvecklingen mot en hållbar logistikkedja.

Vi representerar företag och aktörer som bestämt oss för att höja ambitionsnivån och skapa långsiktiga förutsättningar för sektorns hållbara tillväxt. Tillsammans samlar vi hundratusentals medarbetare, invånare och aktieägare.

I dag skapar vi historia när vi gemensamt skriver under Helsingborgsdeklarationen, den svenska logistikkedjans motsvarighet till Parisavtalet. Det är en överenskommelse som samlar hela logistikkedjan och som sätter ramarna för sektorns gemensamma klimatarbete.

Samtliga aktörer som ansluter sig till deklarationen har en tydlig ambition att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet år 2030. För att nå dit krävs samverkan mellan olika branscher, sektorer och organisationer.

Att undertecknandet sker i Helsingborg är ingen slump. Staden har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun fem gånger och just nu pågår H22 City Expo, Europas största arena för hållbar stadsutveckling. Helsingborg är därtill utsedd till en av Europas mest innovativa och klimatsmarta städer och har Sveriges bästa logistikläge, enligt Intelligent Logistiks senaste ranking.

I Helsingborgsdeklarationen lyfter vi fem områden med stark koppling till klimatomställningen i olika delar av logistikkedjan. Våra åtaganden är:

 • Fossilfri energi
  Vi har en aktiv och kraftfull vilja att ständigt utveckla och investera i vår förmåga att ersätta fossil energianvändning med förnybara energikällor. Exempelområden som vi prioriterar är gods- och byggtransporter, uppvärmning och kyla, mikroproduktion av el och optimering av energianvändning.
 • Smart, samlastad och effektiv logistik
  Vi är öppna för nya lösningar och samarbeten med syfte att öka transporteffektiviteten. Framtidens transporter behöver optimeras och planeras utifrån ett klimatomställningsperspektiv. Några prioriterade områden är transparenta flöden, returhantering, citylogistik och intelligent omlastning och intermodalitetslösningar.
 • Cirkularitet, återbruk, återvinning
  Vi är utforskande och öppna för möjligheter till samarbeten kring cirkulära flöden och arbetar ständigt med att hitta lösningar för att företag ska kunna dela och återanvända produkter. Det handlar bland annat om retursystem, pant och återbruk och i nästa steg materialåteranvändning, avfallsplan och schaktmassanvändning. Allt avfall som inte går att återanvända ska återvinnas.
 • Förpackningslogistik
  Vi arbetar kontinuerligt med miljö- och klimatförbättrande åtgärder avseende förpackningar vid inköp, produktion och transport. Exempelområden är materialval, fyllnadsgrad, ursprung och spårbarhet och återvinningsbarhet.
 • Teknik och infrastruktur
  Digitaliseringen möjliggör exponentiell utveckling och snabba förflyttningar för nya idéer. Vi har en öppen grundinställning till samarbeten och “joint ventures” mellan olika typer av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Det handlar om ladd- och väginfrastruktur och energilagring men även om arbetssätt, fordonsteknik och spårbarhet.

Logistikkedjan utvecklas ständigt och efterfrågan på dess tjänster kommer fortsätta att öka framöver. Men klimatavtrycket behöver inte göra det. Vi uppmanar därför kedjans olika aktörer att ansluta sig till Helsingborgsdeklarationen för att gemensamt sätta ramarna för framtida klimatåtaganden.

Tillsammans går vi från ord till handling och arbetar gemensamt mot en klimatneutral och hållbar logistikkedja.

Senast 2030 ska vi vara där.

Stefan Augustsson, vd Greencarrier Freight Services/JAS
Iain Bade, vd MobiOne
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad
Karin Ebbinghaus vd, Elonroad
Kaia Eichler, hållbarhetschef, Serneke Sverige AB
Anna Elgh, vd Svenska Retursystem AB
Jörgen Eriksson, vd Catena
Petra Gripse, branch manager Schenker
Johan Gustafsson, regionchef Bravida / Prenad
Ann Sofie Gunnarsson, CSO Boxon
Peter Haveneth, vd Frigoscandia
Daniel Hellström, docent Lunds Tekniska Högskola
Ulf Jönsson, vd Börje Jönsson Åkeri AB
Johan Kallin, vd Nowaste Logistics AB
Matthias Kettelhoit, vd Logicenters / NREP
Håkan Lindberg, area manager PostNord TPL
Olle Olsson, regionchef Peab Sverige AB
Ola Orsmark, vd Castellum Region Öresund
Micko Pettersson, vd Skanska Fastigheter Göteborg AB
Christoffer Schönbeck, senior manager Johnson & Johnson
Kristoffer Skjutare, programme director CLOSER/Lindholmen Science Park
Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn
Stefan Strand, vd Volvo Truck Center
Tomas Strandberg, vd Hub Park 
Ulf Svensson, Tf vd Ängelholm Helsingborg Airport
Magnus Uvhagen, vd Ragn-Sells Recycling
Kimberley Wintmo, vd Svenska Odlarlaget
Viktoria Wöhl, hållbarhetsansvarig Swedish Logistic Property 
Anders Östlund, vd Öresundskraft AB