Corem välkomnar Gordon som hyresgäst i Stockholm

juni 14, 2023 Fastigheter , Lager , Logistik

Corem välkomnar Gordon till nya och moderna logistiklokaler i Stockholm. Ett nytt och modernt kyl- och fryslager om cirka 2 400 kvm invigs.
Gordon, som levererar branschledande lösningar inom logistik för kyld mat och läkemedel, flyttar in i logistikfastigheten Lastkajen 3 vilken Corem byggt om och anpassat till ett stort kyllager. Fastigheten är belägen med bästa skyltläge utmed E4, vid infarten till Södra länken i Västberga industriområde, i Stockholm. Ombyggnationen började hösten 2022 och inflyttning kunde ske i början av juni 2023. Längden på hyresavtalet är 10 år.
– Det är mycket glädjande att vi nu har projekterat och omvandlat en äldre lagerlokal till ett nytt och modernt kyl- och fryslager inom last mile-logistik för Gordons räkning. Inom e-handel har sista milen-leveranser blivit allt viktigare för konsumentens köpupplevelse, säger Jan Salmelin, affärsenhetschef Stockholm Syd Logistik på Corem.
– Corem har varit lyhörda för våra önskemål om moderna och ändamålsenliga lokaler, samarbetet har fungerat mycket bra genom hela processen, säger Fred Skantze, affärsutveckling, Gordon.