Corem köper mer i Sollentuna

april 11, 2016 Fastigheter

Corem förvärvar fastigheten Ringpärmen 2 och tomträtten till Revisorn 2 belägna i Breddens Industriområde, Sollentuna. Köpeskilling är 111 miljoner kronor.

Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 11 600 kvadratmeter varav merparten är lager. Den totala markarealen är drygt 30 000 kvadratmeter.

Fastigheterna har uthyrningsgrad om cirka 97 procent. Totalt hyresvärde uppgår till cirka 11 miljoner per år. Fastigheterna har tillträtts den 7 april 2016.

– Vi är redan idag etablerade i Bredden och genom dessa kompletteringsförvärv skapar vi en större och bättre förvaltningsenhet. Genom en planerad fastighetsreglering skapar vi dessutom en ännu bättre möjlighet att projektutveckla och nyttja outnyttjad byggrätt i kvarteret Ringpärmen.”, säger Eva Landén, vd på Corem till Fastighetsnytt.


Läs mer