Catena förvärvar nybyggd logistikfastighet för 398 Mkr i Helsingborg

mars 28, 2024 Fastigheter , Logistik

Catena har tecknat avtal med DSV Road Holding A/S om förvärv av en fastighet i Helsingborg via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 398 Mkr före avdrag för latent skatt.

Fastigheten Torbornahögen 7 ligger i Ättekulla industriområde i Helsingborg och omfattar en total tomtyta om 41 800 kvadratmeter. Förvärvet genomförs som en sale-and-leaseback-transaktion där DSV Road AB i samband med transaktionen tecknar ett 10-årigt hyresavtal med Catena avseende en nyproducerad, 29 330 kvadratmeter stor logistikanläggning som kommer att certifieras BREEAM Very Good, anläggningen utrustas med en solcellsanläggning om 500 kW.

Hyresgästen i den nybyggda anläggningen, DSV Road AB, är ett dotterbolag till DSV Road Holding A/S som erbjuder logistiklösningar för vägtransport inom Europa och med distributionsnätverk i såväl Nordamerika som Afrika.

– Vi ser fram emot att välkomna DSV Road som hyresgäst samtidigt som vi expanderar vårt fastighetsbestånd i Helsingborg med fler högkvalitativa ytor, Catena har sedan länge en stark förankring i Helsingborg som återkommande rankas som ett av Sveriges bästa logistiklägen, säger Fredrik Renå som är Regionchef Syd på Catena.

Det estimerade driftsöverskottet uppgår till 23-24 Mkr, tillträdet sker den 27 mars 2024. Catena äger sedan tidigare fastigheterna Bunkagården Mellersta 1 och Bunkagården Mellersta 2 i Ättekulla industriområde.