Corem säljer fastigheter för 768 mkr

mars 28, 2024 Fastigheter

Corem har i två separata affärer tecknat avtal om försäljning av 19 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 768 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

I Huddinge säljs fastigheten Ellipsen 5 och i Linköping säljs tomträtterna till fastigheterna Magneten 2 och Megafonen 4. Fastigheterna har huvudsakligen ytor för lätt industri och lager, med en total uthyrningsbar area om cirka 9 050 kvm.

I Jönköping och Huskvarna säljs 16 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 60 000 kvm som huvudsakligen utgörs av lokaler för lager med inslag av kontor. I och med denna försäljning lämnar Corem Jönköping.

– Försäljningarna frigör kapital för nya affärsmöjligheter och fortsatt minskad skuldsättning. Corem gör en geografisk renodling och samtidigt får köparen i Jönköping en väldigt fin och samlad portfölj för vidare utveckling, säger Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem, i ett pressmeddelande.

Planerat frånträde för Ellipsen 5 är den 29 april, övriga fastigheter har planerat frånträde den 15 maj 2024.

Walthon Advokater har varit Corems legala rådgivare i båda affärerna.