Catena förvärvar logistikfastighet i Umeå för 174 mkr

november 1, 2018 Fastigheter , Logistik

Catena förvärvar fastigheten Lagret 1 i Umeå till ett värde av 174 mkr. Postnord är hyresgäst i fastigheten som säljs av Klockarbäcken Property Investment AB.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 174 mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 47,5 mkr och förvärvet finansieras initialt via egen kassa. Fastigheten har en tomtareal om cirka 77.000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 25.000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 14,8 mkr och fastigheten är fullt uthyrd med en kvarvarande hyresavtalstid på sju år.

Klockarbäcken Property Investment har skapats Catella Corporate Finance /Bank och har cirka hundra ägare.

Byggnaden inrymmer huvudsakligen lager- och logistiklokaler med både låg- och höglagerutrymmen samt anslutning till järnvägsspår. Med bland annat en av Sveriges modernaste godsbangårdar och nordligaste containerhamn utgör Umeå en viktig norrländsk knutpunkt för logistik.

– Med förvärvet stärker vi Catenas position i norra Sverige ytterligare. Hyresgästen Postnord är dessutom ledande på den nordiska marknaden med en ständigt ökande e-handelslogistik – ett område där våra erfarenheter och vårt kunnande kan bidra till deras fortsatta utveckling, kommenterar Benny Thögersen, vd Catena.