Castellum bygger på spekulation i Brunna

november 27, 2018 Fastigheter , Logistiklägen

Castellum har startat nybyggnation av en lager- och logistikbyggnad i Brunna i Upplands-Bro utanför Stockholm. Fastigheten är den andra delen i en satsning som gör det möjligt för Castellum att etablera mer storskalig logistikverksamhet i det attraktiva logistikområdet. 

Nyproduktionen på Mätarvägen 45, omfattar ca 15 000 kvm och beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2019. Castellum startar nybyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång och möjlighet att anpassa lokalen för 1-4 hyresgäster och genomlastning.

Just nu utvecklas Stockholmsregionens nästa stora lager- och logistikområde, i Brunna. Närheten till europaväg E18 gör området attraktivt och strategiskt väl placerat, och för att möta efterfrågan samt öka kvaliteteten i fastighetsportföljen startar Castellum nyproduktion av ytterligare en modern och flexibel lager- och logistikfastighet i området. Här finns sedan tidigare flera etablerade företag inom service, e-handel samt lager och logistik och efterfrågan på lager- och logistiklokaler i området är stor.

Anläggningen kommer att miljöcertifieras enligt certifieringsmodellen Miljöbyggnad nivå silver. Investeringen beräknas uppgå till ca 136 Mkr.