EQT Real Estate vill köpa Stendörren

november 27, 2018 Fastigheter

EQT Real Estate lägger ett kontantbud på Stendörren,  genom sitt helägda bolag Chicago Holding

EQT erbjuder 100,25 kronor kontant per aktie. Budet är värt omkring 2 823 miljoner kronor. Budpremien är 3,8 procent.

“Stendörren är ett välskött fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter avsedda för industri och logistik i Storstockholm och Mälardalen. EQT Real Estate har följt Stendörren under en lång tid och imponeras av Stendörrens starka och stabila utveckling. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential.” skriver man i ett pressmeddelande.

Styrelsen i Stendörren har med anledning av budet utsett en oberoende budkommitté inom styrelsen bestående av Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson. Den ska utvärdera budet och återkomma med sin uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Kommittén har utsett Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.