Föreläser om Lindex logistikutmaningar

oktober 16, 2017 Intervjun , Logistik , Produktion
Föreläser om Lindex logistikutmaningar
Maria Helmroth berättar om Lindex logistikutmaningar vid Plans Forsknings- & Tillämpningskonferens den 25-26 oktober på Chalmers i Göteborg.

Maria Helmroth berättar om Lindex logistikutmaningar vid Plans Forsknings- & Tillämpningskonferens den 25-26 oktober på Chalmers i Göteborg. Foto Privat.

– Det händer väldigt mycket inom detaljhandeln med nya köp- och säljmönster, säger Maria Helmroth, Central Country Manager, AB Lindex och keynote-talare vid Plans Forsknings- & Tillämpningskonferens den 25-26 oktober på Chalmers i Göteborg.

Plans årliga Forsknings- och tillämpningskonferens samlar näringslivet och akademin kring den senaste tillämpade forskningen och logitikutvecklingen. Årets konferens hålls på Chalmers i Göteborg den 25-26 oktober och programmet är späckat med intressanta spår om allt från ledning och planering till hållbarhet, sjöfartslogistik och prestationsmätning. En av årets huvudtalare är Maria Helmroth på Lindex.

– Jag, tillsammans med min avdelning, är ansvarig för fördelning och påfyllning av varor till Lindex butiker och övriga försäljningskanaler. Vårt ansvar är att på bästa möjliga sätt allokera varor för att maximera försäljningskanalernas, marknadernas och butikernas försäljning, berättar Maria Helmroth.

Hon ska bland annat berätta om modebranschens logistikutmaningar och Lindex digitala utveckling.

– Modebranschen är jättespännande. Jag kommer att prata om de logistikutmaningar som finns i branschen, om Lindex digitala resa och företagets fokus på hållbarhet.

Om man jobbar med logistik i modebranschen får man vara beredd på hög komplexitet, menar Maria Helmroth.

–  En stor utmaning vi har är att majoriteten av våra varor bara köps en gång, de är rena modevaror med mycket kort livslängd. Det är därför svårt att veta i vilken försäljningskanal, i vilken butik, eller på vilken marknad varan kommer att sälja bäst.

Branschen präglas också av väldigt små kvantiteter på lägsta nivå (artikel – färg – storlek – butik)

–  Genom optimal allokering och påfyllning kan vi på logistik bidra till att höja andelen fullprisförsäljning och därmed företagets vinst.

Varför är tillämpad forskning viktigt?

– Det händer mycket inom detaljhandeln med nya köp- och säljmönster samt nya försäljningskanaler. Hur påverkar detta företagen, kunderna och samhället? Tillämpad forskning är viktig för att öka de kunskaperna, säger Maria Helmroth.

Sista anmälningsdag till Forsknings- och tillämpningskonferensen är den 17 oktober. Se det fullständiga programmet här.

Av Hilda Hultén

 

 


Läs mer