Bockasjö bygger ny logistikpark på Hisingen

Bockasjö bygger ny logistikpark på Hisingen

– Göteborg med omnejd är det hetaste logistikområdet i Sverige, säger Joakim Hedin. Foto Bockasjö

 

Fastighets- och utvecklingsbolaget Bockasjö AB förvärvar ett större markområde om ca 300 000 kvadratmeter på Hisingen i Göteborg. Här bygger företaget nu en ny logistikpark med sammanlagt 160 000 kvm logistikyta. 

Området är beläget på Hisingen utmed Hisingsleden i närhet av Göteborgs Hamn. Det stora markområdet möjliggör byggnation av fem större logistikbyggnader med en total uthyrningsbar yta om ca 160 000 kvadratmeter för hyresgäster inom logistikområdet. Men också andra aktörer i form av som önskar större ytor för lager och kontor.

– Göteborg med omnejd är det hetaste logistikområdet i Sverige på grund av det geografiska läget, den goda infrastrukturen såsom norra Europas största hamn, Göteborg Landvetter Airport, strategiskt vägnät, ett stort naturligt varu– och godsflöde och en lång tradition inom logistikområdet, säger Joakim Hedin, vd för Bockasjö.

Fullt utvecklat uppgår investeringen till ca 1,1 miljarder kronor.

– Vi har haft förfrågningar om flera etableringar i Göteborgsområdet det senaste året som vi tvingats tacka nej till på grund av bristen på attraktiv mark. När möjligheten att förvärva detta område erbjöds var vi inte sena att bestämma oss.

Behovet av moderna miljöcertifierade logistikbyggnader, med effektivare konfiguration med bl a  högre takhöjd, fler portar och lägre energiförbrukning ökar oavbrutet i takt med att E- handeln växer med ca 30 % per år.

– Dessutom väljer alltfler att outsourca lagerfunktionen vilket skapar behov av fler lagerbyggnader, säger Joakim Hedin.

– Det har funnits en del överytor i TPL-branschen det senaste året. Jag har hört en uppskattning på 200 000 kvm. Men min uppfattning är att överytorna har minskat betydligt under senhösten och tidig vår.

Satsar även på Landvetter 

Bockasjö har också bildat ett joint venture med Swedavias dotterbolagSwedavia Real Estate för gemensam utvecklingen av en ny logistikpark vid Göteborg Landvetter Airport. Där ska ca 170 000 kvm mark förberedas för att bygga ca 100 000 kvm logistikytor.
– Det är ett högintressant projekt med stor potential. Läget är utmärkt och strategiskt, mellan Göteborg och Borås, med närhet till norra Europas största hamn och Riksväg 40, som är en huvudtrafikled mellan Göteborg och Stockholm. 

Detaljplanen beräknas klubbas innan sommaren, så snart det är klart påbörjas markarbeten för hela området.

Av Hilda Hultén


Läs mer