ÅLE finalist 1: Yilport/Gävle hamn

november 3, 2020 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen
ÅLE finalist 1: Yilport/Gävle hamn

Smart Papperslogistik ska locka flöden till Gävle hamn

Nominerad nummer 1 till priset Årets Logistiketablering 2020:

Genom smart logistik och automation vill Yilport Nordic och Gävle hamn locka pappersproducenterna till Gävle. Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen. 

Den automatiserade hamnmagasinet på 11 000 kvm  har byggts av NCC på uppdrag av Gävle hamn, men kommer framöver att driftas av Yilport.

– Det är lite galet att tänka sig att i det här lagret ryms en dags världskonsumtion av papper, sade Eryn Dinyovszky, vd för Yilport Nordic, på invigningen.

Byggnaden kommer att rymma 40 000 ton pappersrullar i 15 metershögar, som två 40 meter breda traverskranar servar. Midroc står för automationslösningen.

“Effektiv och prisvärd” logistik

På ena sidan av fastigheten går tågspåret in i fastigheten, pappersrullarna kan lyftas av med hjälp av truck, och föras över till transportband. Därifrån scannas rullarna och kvalitetssäkras, förflyttas med kran till lagerytan, lagras, för att sedan återigen flyttas till ett transportband och ut i container för export.

Invigning av nya papperslagret. Foto Klara Eriksson.

– Den här logistiklösningen blir effektiv, prisvärd och av hög kvalitet. Den manuella hanteringen minskar och i kombination med att vi bygger nya containerhamnen och får tre nya kranar som kan ta mycket större fartyg, så kommer containerfraktkostnaden gå ner, förklarar Håkan Bergström, marknadschef på Yilport Nordic.

– Det är billigare att åka från Hamburg till Kina än från Gävle till Kina idag. Men i framtiden kommer den kostnaden bli lägre i och med att vi får större fartyg till Gävle.

Byggt på spekulation

Det nya papperslagret har byggts på spekulation för att locka svenska pappersexportflöden, och hanteringen av Billerud Korsnäs pappersrullar har fått stå modell för utformningen. Billerud Korsnäs går också in med vissa flöden, som slipper ta omvägen över Granudden där papperscontainrarna idag stuffas för export, från och med oktober i år.

– Det blir kortare väg för oss och så är det en yta som tillkommer – vi har det trångt ibland, säger Peter Olson, logistikchef för Billerud Korsnäs.

Det finns en handfull pappersbruk i Gävleregionen och många fler längs med Norrlandskusten, varav alla har sina egna logistiklösningar för exporten Bl a går pappersrullar på tåg ner på kontinenten, berättar Håkan Bergsmark.

– Det tycker vi är dumt. Varför köra ett tåg ner förbi Gävle hamn ner till Hamburg för att stoppa in det i en container när du kan stanna tåget i Gävle. Vi erbjuder en effektiv lösning, och vi har en containerhamn här.

– Men det är väldigt lite som är klart, det är väldigt spekulativt.

Inleveranser med tåg. Foto Klara Eriksson.

Byggnaden har utformats med fokus på effektiva flöden, men också byggnadsmaterial och energianvändning, inomhusklimat och avfallshantering. Initialt kommer personalstyrkan bestå av tre personer, men på sikt kan 10–15 anställda att behövas. I anslutning till hamnen finns en personalrestaurang och där ansluter även kollektivtrafik.

Av Klara Eriksson