ÅLE finalist 2: Postnord Landvetter

november 3, 2020 Fastigheter , Lager , Logistiklägen
ÅLE finalist 2: Postnord Landvetter

Bättre TPL-flöden på Landvetter

Postnord TPL är finalist nummer fem till priset Årets Logistiketablering 2020:

Postnord TPL växer med två nya anläggningar 2020, där ett 45 900 kvm stort nybygge på Landvetter signerat Bockasjö är årets största logistiketablering. – Vi får bättre access till godslederna och möjlighet
att attrahera Boråskunder härifrån, berättar Postnord
TPLs affärutvecklingschef Mårten Koshko.

Årets största logistiketablering gör Postnord TPL på Landvetter, dit man fått med sig en ny kund i djurfoderproducenten Nestlé Purina, vars nordiska logistik flyttade från Maersks TPL-lager i Arendal till Landvetter i maj.

– Nestlé samarbetar sedan länge med Postnord inom livsmedel i Helsingborg, det är en fördel att ha samma samarbetspartner för båda delarna av verksamheten, säger Christer Lindberg, supply chain-ansvarig på Nestlé Purina i Norden.

Postnord TPLs nya lager på Landvetter är 2020s största logistikbygge. Foto Klara Eriksson.

Att stanna i Göteborg var logiskt.

– Vi har vår tillverkning i Europa och försöker ta så mycket som möjligt på sjö. Sen har vi mycket kunder i Norge, så då ligger Göteborg bra till.

Möjlighet att växa

Purina-uppdraget sysselsätter 15 personer och kräver omkring 10 000 kvm yta. Även Postnord TPLs övriga kunder från det befintliga, 18 000 kvm stora lager i Arendal på Hisingen flyttar med till Landvetter.

– Vi har en del ytor kvar att fylla i det nya lagret, kanske 10 000–15 000 kvm. Men det var också tanken – att få ytor att växa på, berättar Mårten Koshko, affärsutvecklingschef Postnord TPL.

Mårten Koshko. Foto Hilda Hultén.

Bolagets verksamheter i Helsingborg och Norrköping har haft stor tillväxt de senaste åren, men trots Göteborgs position som Sveriges bästa logistikläge, har TPL inte haft samma tillväxt här.

– Göteborgsregionen har varit mer konstant för oss, berättar Mårten Koshko, som menar att Göteborg är en ganska dyr stad att bedriva logistik i.

– TPL-branschen är marginalpressad, genom flytten till Landvetter får vi plats att växa, samtidigt som vi kan få till effektivare logistiklösningar för att öka vår konkurrenskraft.

Det finns också fördelar i att komma närmare Borås.

– Jag tror att vi kan attrahera Borås-kunder, som inte hade valt att etablera sig på Hisingen. Många vill ha geografisk närhet till sitt lager.

Tajt tidsplan

Härryda kommun där Landvetter ligger har stark yttillväxt 2020, med tre stora lagerbyggen under året. Postnord-fastigheten har byggts och ägs av Bockasjö, som efter sin portföljförsäljning förra året nu bygger upp
en ny logistikportfölj i snabb takt.

Kontorsdelen är inredd med begagnade möbler, ett sätt att spara pengar och miljö. Foto Hilda Hultén

– Snabb inflyttning var en viktig aspekt för oss. Bockasjö hade en bra framförhållning på markarbetet vilket underlättade processen.
Själva bygget drog igång efter julhelgen 2019 och vi kunde flytta in i den första etappen i maj.

Fastigheten är Green Building-klassad och förberedd för solceller. Kontorsdelen har inretts med begagnade möbler och tio procent
av parkeringsplatserna har laddstolpar.

– Vi har också förberett kapacitetsmässigt för att kunna snabbladda eldrivna lastbilar vid lagret, något som säkert blir viktigt i
framtiden, säger Mårten Koshko.

Av Hilda Hultén