Volymrekord för Postnord

februari 12, 2018 Arbetsmarknad , Ekonomi , Logistik

E-handelns accelererande tillväxt innebar volymrekord för Postnord i fjärde kvartalet och för helåret 2017. Samtidigt fortsätter digitaliseringen att påverka brevvolymerna negativt, enligt Postnords bokslutskommuniké. 

Tillväxten inom e-handelsdriven logistik är mycket stark och koncernens e-handelsrelaterade B2C-volymer ökade med hela 19 procent under fjärde kvartalet och med 14 procent för helåret. För helåret minskade totala brevvolymen med 9 procent, och jämförbar nettoomsättning med 4 % då logistiktillväxten inte kunde kompensera för lägre brevintäkter.

“I oktober nåddes vi av ett viktigt och mycket välkommet besked från våra ägare. Den danska och svenska staten hade nått en överenskommelse angående finansieringen av omställningen till en finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark. Överenskommelsen är villkorad av EU-kommissionens godkännande, som vi ännu inte erhållit.”, skriver Postnord. 

“Den svenska regeringen beslutade dessutom att en ny postreglering skulle träda ikraft från och med 1 januari 2018. Den innebär tvådagarsbefordran som normaltjänst för frimärkta försändelser och att en engångsjustering av portot möjliggjordes. Dessa beslut var mycket viktiga för att PostNord skall kunna uppfylla samhällsuppdragen under rimliga ekonomiska villkor.”


Läs mer