Vintervädret ger Northland logistikproblem

februari 5, 2014 Ekonomi , Logistik , Produktion

Gruvbolaget Northland Resources meddelar att tidsplanen för finansieringsprocessen uppdaterats. Bolaget ämnar nu presentera ett finansieringsförslag senast i mars 2014.

I pressreleasen daterad 14/2 meddelar bolaget att styrelsen satt ett mål för finansiella buffertar och inlett dialoger med ett antal viktiga intressenter.

Bolagets produktion och verksamhet har dock drabbats av “vissa ogynnsamma utvecklingar” heter det:

Produktionsökningen till designkapacitet tar längre tid än förväntat. Betydande temperaturvariationer har orsakat lägre tillgänglighet i processverket.

Två motorfel i andra vertikalkvarnen har orsakat lägre produktion under reparationsperioderna.

Lagernivåerna är högre än förväntat, vilket bidrar till ökad kapitalbindning.

Störningar i logistikkedjan på grund av perioder av sträng kyla i norra Sverige.

På grund av dessa utvecklingar blir bolagets likviditetssituation allt mer pressad. Eftersom ytterligare likviditet sannolikt kommer behövas tidigare än förväntat kommer bolaget sträva efter att accelerera arbetet med att säkra ytterligare finansiering.


Läs mer