“Västra Götaland bör lyfta fram infrastruktur till Norge”

april 27, 2016 Ekonomi , Infrastruktur , Logistiklägen

Åmåls kommun vill att Västra Götaland ytterligare lyfter fram betydelsen av Norge och Karlstad i regionens strategi för utvecklingen av godstransporter.

Upprustning av Trollhättans slussar är viktig för Vänersjöfarten. Dessutom påpekar kommunen att varken Åmåls hamn eller kombiterminal finns med i planerna, skriver Provinstidningen Dalsland.
Västra Götalandsregionens strategi för godstransporter ska ligga till grund för prioriteringarna och satsningarna de kommande 10 till 15 åren. Förslaget har varit på remiss hos kommunerna.
Åmåls kommun ser utbyggnaden av infrastruktur som vägar och järnvägar och godstransport som mycket viktiga för kommunens möjlighet att växa och utvecklas.
Åmål lyfter i sitt svar till Västra Götalandsregionen fram vikten av trafikstråken från Göteborg till Norge och till Karlstad. Åmål vill se stora satsningar på E45, med 2+1-väg på hela vägen från Göteborg till Karlstad, på Norge-Vänerbanan och Bergslagsbanan och dubbelspår från Göteborg till Karlstad.
– Det är viktigt att vi får regionen att tänka till och ta med Karlstad i strategin också. Även om Karlstad ligger utanför Västra Götaland är Karlstad av stor betydelse för godstrafiken, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) tillProvinstidningen Dalsland.
Vänersjöfarten är också angelägen för Åmåls kommun, som där ser slussarna i Trollhättan och vikten av att lösa broproblemet i Göteborg som kärnfrågor.
Sjöfarten är viktig för Västra Götaland, med Göteborg som Nordens största hamn, som centrum. Tolv hamnar i regionen räknas upp i strategin, varav fyra i Vänern: Vänersborg, Lidköping, Mariestad och Otterbäcken. Åmåls djuphamn finns inte med.
Åmåls kommun vill i godstransportstrategin ha med Åmåls hamn och kombiterminal, med omlastningsmöjligheter av virke och containrar från lastbil till järnväg. Regionen nämner bara två kombiterminaler i Göteborg och en i Falköping. Åmål påpekar att Åmåls kombiterminal och Vänerexpressen är en av de transportlinjer som Göteborgs hamn själv lyfter fram genom järnvägspendlarna i Railport Scandinavia.


Läs mer