"Utlänningstullar" på tyska Autobahn

november 7, 2013 Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Högerkristna CSUs partiledare Horst Seehofer vill att utländska bilister på genomresa ska finansiera Tysklands satsningar på infrastruktur. Nu ser det ut som att han kan få igenom sitt förslag.

Den geografiskt centrala placeringen i Europa gör Tyskland till ett stort transitland för människor och gods på väg till andra länder. Det sliter på både Autobahnnätet och den politiska grannsämjan. Långa köer och ett alltmer nedslitet vägnät gör att nya stora investeringar behövs för att rusta upp infrastrukturen.

I höstens valkampanj lanserade det kristna högerpartiet CSU i Bayern idén om särskilda vägtullar för utlänningar som vill köra på tyska motorvägar. Efter att EU-kommissionen nyligen öppnat för att en sådan vägtull kan vara tillåten, trots lagar om den inre marknaden och öppna handelsvägar har CSU och Seehofer nu fått vatten på sin kvarn, rapporterar tyska media.

Seehofer har tidigare lovat att han aldrig tänker sätta sig i en regeringskoalition som inte driver igenom frågan om tull för utländska bilar. Med de tyska regeringsförhandlingarna i full gång och ett färskt okej från Bryssel ser det ut som att hans idé kan bli verklighet.

Redan idag har bl a Tyskland, Österrike och Schweiz infört vägtullar för de större motorvägarna.

Bakom EUs beslut ligger också franska förhoppningar att ta ut vägtullar för transittrafiken.

Att nya avgifter på transporter inom Europa kan hota EUs konkurrenskraft globalt har hittills inte påverkat trenden. Den tyska sk mauten har också marginellt ökat järnvägstransporterna i landet.

Även Sverige och Danmark är stora transitland för gods till och från Norge och Finland. Men hittills har frågan om sådana vägtullat varit tabu i Sverige – främst för att inte störa grannsämjan i Norden.

Av Gösta Hultén


Läs mer