New York Times: NSA bedriver industrispionage mot Sverige

november 7, 2013 Åsikt , Ekonomi , IT/Teknik , Produktion

Det amerikanska spionorganet NSA har fått i uppdrag att bevaka ”strategiska teknologier under utveckling”. Tio länder ska ägnas särskild uppmärksamhet. Ett av de länderna är Sverige.

Uppgiften kommer från dokument som New York Times publicerade 2 /11, i form av en Strategic Mission List för USA:s signalspaning från 2007 och framåt.

Målet är att avstyra ”teknologiska överraskningar” som rör bl a hög- och lågenergilaser, data- och informationsteknik och nanoteknik. Intresset är inte bara av militär natur.

NSA ska fokusera på tekniska och vetenskapliga framsteg som kan ”ge strategiska militära, ekonomiska eller politiska fördelar” för andra länder:

”Det framväxande strategiska tekniska hotet förväntas i första hand komma från Ryssland, Kina, Indien, Japan, Tyskland, Frankrike, Korea, Israel, Singapore och Sverige.”

Företrädare för den tyska industrin varnade efter Snowdens avslöjanden för industrispionage och efterlyser skyddsåtgärder och investeringar i självständig europeisk IT-utveckling. Danska industriförbundet manar medlemsföretagen att gå över till kurirpost.

Svenskt Näringsliv har däremot inte yttrat sig, trots att Sverige enligt NYT alltså är ett av de länder som kan utgöra ett hot mot USAs informationsförsprång.

USAs regering har talat om att försvara sig mot hot mot landets säkerhet.

Men ”landets säkerhet” kan enligt NYT innefatta en strävan att säkra USA:s globala ekonomiska och politiska företräden. Allt som NSA kan samla in i sin kamp mot ”det framväxande strategiska tekniska hotet” kan att omsättas i nya industriella forsknings- och utvecklingsprogram där USA kan skaffa sig ett försprång.

Av Gösta Hultén
 


Läs mer